Termíny kurzů

Celoprázdninové kurzy

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
Němčina pro falešné začátečníky
standard 7-10 studentů
L1814 A1 10. 7 - 11. 9 ÚT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 20 Vlastní materiály IJV (Lekce 1 - 10) 2 590 Kč Obsazeno

Letní kurzy němčiny - Němčina pro falešné začátečníky

Němčina pro falešné začátečníky

Pro koho je kurz určen?  

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy němčiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy němčiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A1 (již znají alespoň využití přítomného času prostého - oznamovací větu, otázku a zápor, množné číslo podstatných jmen, Präteritum sloves sein + haben, modální slovesa: müssen, können, dürfen, slovesa s odlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen v 1. a 4. pádě)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete základní slovní zásobu, znalost základů začátečnické gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná a známá témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přítomný čas - časování sloves, tvoření otázek
 • časování slovesa “haben” v přítomném čase
 • akusativ
 • množné číslo podstatných jmen
 • fráze “es gibt”
 • předložky pojící se s akusativem a dativem
 • modální slovesa: müssen, können, dürfen
 • silná slovesa v přítomném čase
 • stupňování některých příslovcí
 • slovesa s odlučitelnou předponou
 • vedlejší věty s weil a dass
 • vedlejší věty nepřímé
 • Präteritum: sein + haben
 • Perfektum
 • skloňování přídavných jmen v 1. a 4. pádě

Slovní zásoba

 • já a moji přátelé
 • koníčky a záliby
 • počasí
 • vyjádření času
 • rodina, popis osoby
 • bydlení
 • orientace ve městě, Praha
 • jídlo a pití
 • nakupování
 • denní režim, schůzky a termíny
 • cestování
 • prázdniny a dovolená
 • lidské tělo a nemoci
 • móda

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Němčina pro mírně pokročilé
standard 7-10 studentů
L1815 A2 11. 7 - 19. 9 ST, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 20 Vlastní materiály IJV (Lekce 1 - 5) 2 590 Kč
1 295 Kč
Rezervovat poslední místo

Letní kurzy němčiny - Němčina pro mírně pokročilé

Němčina pro mírně pokročilé

Pro koho je kurz určen? 

 • kurz je určen pro studenty, kteří se němčinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí němčinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A2 (znají přítomný čas, umí vytvořit množné číslo podstatných jmen, modální slovesa: müssen, können, dürfen, slovesa s odlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po určitém a neurčitém členu, umí vyjádřit zápor, využít infinitiv s zu, znají tvary sloves v Präteritu, mají povědomí o spojkách souřadících a podřadících…)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete slovní zásobu vybraných témat, upevníte znalost mírně pokročilé gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • Präteritum
 • předložky se 2., 3. a 4. pádem
 • zájmena
 • stupňování přídavných jmen
 • vyjádření záporu
 • využití infinitivu s “zu”
 • spojky souřadící a podřadící

Slovní zásoba

 • rodina a rodinné oslavy
 • pocity
 • bydlení a domácnost
 • denní režim
 • povolání
 • orientace ve městě
 • počasí a příroda
 • sport
 • kultura - film, divadlo

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Němčina pro středně pokročilé
standard 7-10 studentů
L1816 B1 9. 7 - 10. 9 PO, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 20 Vlastní materiály IJV (Lekce 1 - 5) 2 590 Kč
1 036 Kč
Rezervovat poslední volná místa

Letní kurzy němčiny - Němčina pro středně pokročilé

Němčina pro středně pokročilé

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se němčinu učili a mají upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí němčinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem B1 (znají přítomný čas, umí vytvořit množné číslo podstatných jmen, modální slovesa: müssen, können, dürfen, slovesa s odlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po určitém a neurčitém členu, umí vyjádřit zápor různými způsoby, budoucnost, umí použít infinitiv s “zu”, znají tvary sloves v Präteritu, spojky souřadící a podřadící, podmiňovací způsob, vazbu “es gibt”…)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete pokročilou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • Adjektiv nach definitem/indefinitem Artikel
 • können, dürfen (1, 2)
 • Konjuktionen
 • das Präsens
 • vazba “es gibt”
 • Konjuktionen “als” x “wenn” , “wenn” x “dann”
 • “würde” + Infinitiv
 • Konjunktivformen

Slovní zásoba

 • die Gesundheit, der Körper, das Skelett, das Krankenhaus, das Gesundheit und die Krankheit, die Apotheke
 • das Reiesen, die Klassenfahrt, die Verkehrsmittel
 • die Beziehungen, die Feste
 • die Nationalspeisen, das Essen, das Rezept
 • die Kleidung, die Muster und Farben

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás

Letní škola

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
Intenzivní kurz němčiny pro falešné začátečníky
speciál 4-6 studentů
L1850 A1 17. 9 - 21. 9 PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, 17:35 - 20:40 Palác Lucerna , P1 20 Vlastní materiály IJV (Lekce 1 - 10) 2 990 Kč Rezervovat volná místa

Letní intenzivní kurzy němčiny - Intenzivní kurz němčiny pro falešné začátečníky

Intenzivní kurz němčiny pro falešné začátečníky

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy němčiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy němčiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A1 (již znají alespoň využití přítomného času prostého - oznamovací větu, otázku a zápor, množné číslo podstatných jmen, Präteritum sloves sein + haben, modální slovesa: müssen, können, dürfen, slovesa s odlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen v 1. a 4. pádě)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete základní slovní zásobu, znalost základů začátečnické gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná a známá témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přítomný čas - časování sloves, tvoření otázek
 • časování slovesa “haben” v přítomném čase
 • akusativ
 • množné číslo podstatných jmen
 • fráze “es gibt”
 • předložky pojící se s akusativem a dativem
 • modální slovesa: müssen, können, dürfen
 • silná slovesa v přítomném čase
 • stupňování některých příslovcí
 • slovesa s odlučitelnou předponou
 • vedlejší věty s weil a dass
 • vedlejší věty nepřímé
 • Präteritum: sein + haben
 • Perfektum
 • skloňování přídavných jmen v 1. a 4. pádě

Slovní zásoba

 • já a moji přátelé
 • koníčky a záliby
 • počasí
 • vyjádření času
 • rodina, popis osoby
 • bydlení
 • orientace ve městě, Praha
 • jídlo a pití
 • nakupování
 • denní režim, schůzky a termíny
 • cestování
 • prázdniny a dovolená
 • lidské tělo a nemoci
 • móda

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Intenzivní kurz němčiny pro mírně pokročilé
speciál 4-6 studentů
L1852 A2 17. 9 - 21. 9 PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, 17:35 - 20:40 Palác Lucerna , P1 20 Vlastní materiály IJV (Lekce 1 - 5) 2 990 Kč Rezervovat volná místa

Letní intenzivní kurzy němčiny - Intenzivní kurz němčiny pro mírně pokročilé

Intenzivní kurz němčiny pro mírně pokročilé

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se němčinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí němčinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A2 (znají přítomný čas, umí vytvořit množné číslo podstatných jmen, modální slovesa: müssen, können, dürfen, slovesa s odlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po určitém a neurčitém členu, umí vyjádřit zápor, využít infinitiv s zu, znají tvary sloves v Präteritu, mají povědomí o spojkách souřadících a podřadících…)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete slovní zásobu vybraných témat, upevníte znalost mírně pokročilé gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • Präteritum
 • předložky se 2., 3. a 4. pádem
 • zájmena
 • stupňování přídavných jmen
 • vyjádření záporu
 • využití infinitivu s “zu”
 • spojky souřadící a podřadící 

Slovní zásoba

 • rodina a rodinné oslavy
 • pocity
 • bydlení a domácnost
 • denní režim
 • povolání
 • orientace ve městě
 • počasí a příroda
 • sport
 • kultura - film, divadlo

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
Intenzivní kurz němčiny pro středně pokročilé
speciál 4-6 studentů
L1854 B1 17. 9 - 21. 9 PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, 17:35 - 20:40 Palác Lucerna , P1 20 Vlastní materiály IJV (Lekce 1 - 5) 2 990 Kč Rezervovat volná místa

Letní intenzivní kurzy němčiny - Intenzivní kurz němčiny pro středně pokročilé

Intenzivní kurz němčiny pro středně pokročilé

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se němčinu učili a mají upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí němčinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem B1 (znají přítomný čas, umí vytvořit množné číslo podstatných jmen, modální slovesa: müssen, können, dürfen, slovesa s odlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po určitém a neurčitém členu, umí vyjádřit zápor různými způsoby, budoucnost, umí použít infinitiv s “zu”, znají tvary sloves v Präteritu, spojky souřadící a podřadící, podmiňovací způsob, vazbu “es gibt”…)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete pokročilou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • Adjektiv nach definitem/indefinitem Artikel
 • können, dürfen (1, 2)
 • Konjuktionen
 • das Präsens
 • vazba “es gibt”
 • Konjuktionen “als” x “wenn” , “wenn” x “dann”
 • “würde” + Infinitiv
 • Konjunktivformen

Slovní zásoba

 • die Gesundheit, der Körper, das Skelett, das Krankenhaus, das Gesundheit und die Krankheit, die Apotheke
 • das Reiesen, die Klassenfahrt, die Verkehrsmittel
 • die Beziehungen, die Feste
 • die Nationalspeisen, das Essen, das Rezept
 • die Kleidung, die Muster und Farben

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Ukázková hodina zdarma

Nabízíme spoustu záruk, ale pokud stále váháte, přijďte se k nám podívat.

Vyzkoušíte si hodinu na vlastní kůži. Samozřejmě nezávazně a zdarma.

Pojďte to zkusit!

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy němčiny

Letní intenzivní kurzy němčiny

když nechcete přes léto zahálet
3 termíny
od 2 990,-

Obecná němčina

když hledáte od všeho trochu
8 termínů
od 3 590,-

Konverzace v němčině

když se vám nedostává slov
2 termíny
od 3 590,-

Obchodní němčina

když není byznys jako business