Termíny kurzů

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
NJ pro úplné začátečníky I
standard 7-10 studentů
S18024 A1 28. 2 - 6. 6 ST, 18:00 - 19:30 Palác Lucerna , P1 30 Menschen A1.1 (Lekce 1 - 6) 3 590 Kč Obsazeno

Obecná němčina - NJ pro úplné začátečníky I

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se nikdy němčinu neučili
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu i výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Menschen A1.1

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici na Menschen A1.1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • časování sloves v přítomném čase
 • otázky (W-otázky, ano/ne)
 • tvoření záporu pomocí “nicht”, kein/kein/keine
 • přivlastňovací zájmena moje/tvoje
 • osobní zájmena
 • určitý a neurčitý člen
 • jednotné a množné číslo podstatných jmen
 • akuzativ (4. pád)

Slovní zásoba

 • abeceda
 • země
 • zaměstnání, povolání
 • čísla
 • rodné město
 • rodina
 • vybavení domácnosti (nábytek)
 • barvy, věci, materiály a tvary
 • pocity
 • v kanceláři, práce s počítačem

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
NJ pro falešné začátečníky II
standard 7-10 studentů
S18025 A1 22. 2 - 31. 5 ČT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Menschen A1.1 (Lekce 7 - 12) 3 590 Kč Obsazeno

Obecná němčina - NJ pro falešné začátečníky II

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy němčiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem části úrovně A1 (již znají alespoň časování sloves v přítomném čase, W-otázky, ano/ne otázky, tvoření záporu pomocí “nicht”, kein/kein/keine, přivlastňovací zájmena moje/tvoje, osobní zájmena, určitý a neurčitý člen, jednotné a množné číslo podstatných jmen, akuzativ - 4. pád)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete základní slovní zásobu, znalost základů začátečnické gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná a známá témata

Učebnice

 • Menschen A1.1

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici na Menschen A1.1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • pořádek slov ve větě
 • modální sloveso können
 • předložky am, um
 • slovesa s odlučitelnou předponou
 • časování slovesa mögen
 • předložky von...bis, ab, im
 • perfektum sloves haben, sein

Slovní zásoba

 • volnočasové aktivity
 • jídlo
 • pozvání na večeři
 • dopravní prostředky, cestování
 • denní program
 • minulost
 • festivaly a zvyky
 • roční období, měsíce

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
NJ pro falešné začátečníky IV
standard 7-10 studentů
S18026 A1 26. 2 - 11. 6 PO, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Menschen A1.2 (Lekce 19 - 24) 3 590 Kč
718 Kč
Rezervovat poslední místo

Obecná němčina - NJ pro falešné začátečníky IV

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy němčiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem poloviny úrovně A1 (již znají alespoň časování sloves v přítomném čase, W-otázky, ano/ne otázky, tvoření záporu pomocí “nicht”, kein/kein/keine, přivlastňovací zájmena moje/tvoje, osobní zájmena, určitý a neurčitý člen, jednotné a množné číslo podstatných jmen, akuzativ - 4. pád, modální slovesa können, wollen, sollen, předložky am, um, von...bis, ab, im, slovesa s odlučitelnou předponou, časování slovesa mögen, perfektum sloves haben, sein…, slovesa pojící se se 3. pádem, rozkazovací způsob (Sie)...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete a naučíte se základní slovní zásobu, osvojíte si novou gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná a známá témata

Učebnice

 • Menschen A1.2

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici na Menschen A1.2

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • präteritum war, hatte
 • perfektum sloves s neodlučitelnou předponou
 • osobní zájmena ve 4. pádě
 • modální slovesa dürfen, müssen
 • porovnávání
 • spojka denn
 • konjuktiv II würde

Slovní zásoba

 • vzhled a charakter
 • bydlení (zařízení domu a bytu)
 • ve městě (zajímavá zařízení a místa ve městě)
 • pravidla a jejich dodržování
 • móda, oblečení
 • počasí, předpověď počasí
 • festivaly a slavnosti

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
NJ pro mírně pokročilé III
standard 7-10 studentů
S18028 A2 28. 2 - 6. 6 ST, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 30 Menschen A2.2 (Lekce 13 - 18) 3 590 Kč
479 Kč
Rezervovat poslední volná místa

Obecná němčina - NJ pro mírně pokročilé III

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy němčiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy němčiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A1 (již znají využití přítomného času prostého, množné číslo podstatných jmen, Präteritum sloves sein + haben, modální slovesa: müssen, können, dürfen, slovesa s odlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen v 1. a 4. pádě a po členu určitém a neurčitém, spojky weil, deshalb, dass, wenn, zvratná slovesa, konjuktiv II sollte, könnte...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Menschen A2.2

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici na Menschen A2.2

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • spojka als
 • pasivum (přítomný čas)
 • slovesa pojící se se 3. a 4. pádem
 • nepřímé otázky: ob, wie lange
 • předložky místa: gegenüber, an ... vorbei, durch
 • předložky místa: am Meer, ans Meer
 • frázová slovesa: sich interessieren für
 • Worauf

Slovní zásoba

 • výuka a studium cizích jazyků
 • na poště
 • telekomunikace
 • media
 • v hotelu - rezervace pokoje
 • popis cesty
 • cestování a dopravní prostředky
 • počasí a podnebí, předpověď počasí

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
NJ pro středně pokročilé II
standard 7-10 studentů
S18031 B1 27. 2 - 19. 6 ÚT, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Menschen B1.1 (Lekce 7 - 12) 3 590 Kč
957 Kč
Rezervovat poslední volná místa

Obecná němčina - NJ pro středně pokročilé II

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se němčinu učili a mají upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí němčinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A2 (znají přítomný čas, umí vytvořit množné číslo podstatných jmen, modální slovesa, slovesa s odlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po určitém a neurčitém členu, umí vyjádřit zápor, využít infinitiv s zu, znají tvary sloves v Präteritu, mají povědomí o spojkách souřadících a podřadících, znají tvoření vztažných vět ve 3. pádě, vyjádřit budoucnost, …)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete odpovídající komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Menschen B1.1

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici na Menschen B1.1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • Infinitiv mit zu
 • Konjunktionen da, während, bevor
 • Adjektivdeklination mit Komparativ und Superlativ
 • Konjunktiv II Vergangenheit
 • Plusquamperfekt mit haben und sein; Konjunktion nachdem
 • Genitiv; Adjektivdeklination im Genitiv; Präposition trotz

Slovní zásoba

 • Tiere und Beratung
 • Kundenberatungsgespräche
 • Stärken und Schwächen
 • Stellung nehmen; Test - Welcher Beruf passt zu mir?
 • Gesundheit, Sport, Ernährung
 • Pannen im Alltag
 • Enttäuschung ausdrücken; auf Enttäuschung reagieren
 • Glücksmomente im Alltag
 • etwas emotional kommentieren
 • Veranstaltungen in Betrieben
 • Briefe und E-Mails: Einladungen, Absagen, Zusagen

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás

Nevíte, jaký kurz si vybrat? Potřebujete poradit? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Ukázková hodina zdarma

Nejbližší termín středa 6. června 2018 od 17 do 17:45

Nabízíme spoustu záruk, ale pokud stále váháte, přijďte se k nám podívat.

Vyzkoušíte si hodinu na vlastní kůži. Samozřejmě nezávazně a zdarma.

Pojďte to zkusit!

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy němčiny

Letní kurzy němčiny

když si chcete léto aktivně užít
10 termínů
od 2 590,-

Letní intenzivní kurzy němčiny

když nechcete přes léto zahálet
6 termínů
od 2 990,-

Konverzace v němčině

když se vám nedostává slov
1 termín
od 3 590,-

Obchodní němčina

když není byznys jako business