Termíny kurzů

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
IJ pro úplné začátečníky I
standard 7-10 studentů
S18160 A1 18. 10 - 31. 1 ČT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Nuovo Progetto Italiano 1 (Lekce 1 - 2) 3 590 Kč Rezervovat volná místa

Obecná italština - IJ pro úplné začátečníky I

Italština pro úplné začátečníky I

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se nikdy italštinu neučili
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu i výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Nuovo Progetto Italiano 1

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • výslovnost
 • rod a číslo podstatných a přídavných jmen
 • osobní zájmena
 • vykání
 • přítomný čas
 • určitý a neurčitý člen
 • předložky
 • základní a řadové číslovky

Slovní zásoba

 • abeceda
 • pozdravy
 • představení se (jméno, věk, profese)
 • národnosti
 • telefonování; emaily
 • ve městě (kde, kam, jak)
 • popis osob
 • volný čas
 • pozvání
 • bydlení
 • dny v týdnu
 • čas

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
IJ pro falešné začátečníky II
standard 7-10 studentů
S18161 A1 17. 10 - 30. 1 ST, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Nuovo Progetto Italiano 1 (Lekce 3 - 5) 3 590 Kč Rezervovat volná místa

Obecná italština - IJ pro falešné začátečníky II

Italština pro falešné začátečníky II

Pro koho je kurz určen? 

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy italštiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy italštiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem části úrovně A1 (již znají alespoň rod a číslo podstatných a přídavných jmen, osobní zájmena, člen určitý a neurčitý, časování pravidelných sloves v přítomném čase...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu i výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Nuovo Progetto Italiano 1

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přítomný čas
 • předložky
 • základní a řadové číslovky
 • předložky se členem
 • dělivý člen
 • přivlastňovací zájmena
 • příslovce místa + výrazy c´é, ci sono

Slovní zásoba

 • volný čas
 • pozvání
 • bydlení
 • dny v týdnu, měsíce + roční období
 • čas
 • pošta + obchody
 • vyjádření nejistoty, pochybnosti
 • poděkování
 • vyjádření ceny
 • psaní (ne)formálního emailu

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
IJ pro falešné začátečníky III
standard 7-10 studentů
S18162 A1 15. 10 - 4. 2 PO, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Nuovo Progetto Italiano 1 (Lekce 6 - 8) 3 590 Kč Rezervovat volná místa

Obecná italština - IJ pro falešné začátečníky III

Italština pro falešné začátečníky III

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se italštinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí italštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá alespoň znalostem poloviny úrovně A1 (znají rod a číslo podstatných a přídavných jmen, osobní zájmena, určitý, neurčitý a dělivý člen, přítomný čas, minulý čas složený, budoucí čas, základní a řadové číslovky, předložky i se členem...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Nuovo Progetto Italiano 1

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přivlastňovací zájmena
 • imperfektum
 • minulý čas složený nebo imperfektum
 • předminulý čas
 • zájmena 4.pádu - jejich postavení u sloves + shoda s příčestím minulým
 • zájmeno ne

Slovní zásoba

 • restaurace (jídlo a stolování)
 • kuchyně (vaření)
 • rodina
 • kino a filmy
 • vzpomínání (zvyky v dětství)
 • nakupování
 • vyjádření (ne)souhlasu
 • vyjádření radosti/zklamání
 • nabídnutí/odmítnutí pomoci

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
IJ pro falešné začátečníky IV
standard 7-10 studentů
S18163 A1 18. 10 - 31. 1 ČT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Nuovo Progetto Italiano 1 (Lekce 6 - 8) 3 590 Kč Rezervovat volná místa

Obecná italština - IJ pro falešné začátečníky IV

Italština pro falešné začátečníky IV

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se italštinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí italštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá alespoň znalostem poloviny úrovně A1 (znají rod a číslo podstatných a přídavných jmen, osobní zájmena, určitý, neurčitý a dělivý člen, přítomný čas, minulý čas složený, budoucí čas, základní a řadové číslovky, předložky i se členem...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Nuovo Progetto Italiano 1

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přivlastňovací zájmena
 • imperfektum
 • minulý čas složený nebo imperfektum
 • předminulý čas
 • zájmena 4.pádu - jejich postavení u sloves + shoda s příčestím minulým
 • zájmeno ne

Slovní zásoba

 • restaurace (jídlo a stolování)
 • kuchyně (vaření)
 • rodina
 • kino a filmy
 • vzpomínání (zvyky v dětství)
 • nakupování
 • vyjádření (ne)souhlasu
 • vyjádření radosti/zklamání
 • nabídnutí/odmítnutí pomoci

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení 

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
IJ pro mírně pokročilé I
standard 7-10 studentů
S18164 A2 16. 10 - 5. 2 ÚT, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Nuovo Progetto Italiano 1 (Lekce 6 - 8) 3 590 Kč Rezervovat volná místa

Obecná italština - IJ pro mírně pokročilé I

Italština pro mírně pokročilé I

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se italštinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí italštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A1 (znají rod a číslo podstatných a přídavných jmen, osobní zájmena, určitý, neurčitý a dělivý člen, přítomný čas, minulý čas složený, budoucí čas, základní a řadové číslovky, předložky i se členem...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Nuovo Progetto Italiano 1

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přivlastňovací zájmena
 • imperfektum
 • minulý čas složený nebo imperfektum
 • předminulý čas
 • zájmena 4.pádu - jejich postavení u sloves + shoda s příčestím minulým
 • zájmeno ne

Slovní zásoba

 • restaurace (jídlo a stolování)
 • kuchyně (vaření)
 • rodina
 • kino a filmy
 • vzpomínání (zvyky v dětství)
 • nakupování
 • vyjádření (ne)souhlasu
 • vyjádření radosti/zklamání
 • nabídnutí/odmítnutí pomoci

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
IJ pro středně pokročilé I
standard 7-10 studentů
S18165 B1 18. 10 - 31. 1 ČT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Nuovo Progetto Italiano 2 (Lekce 1 - 3) 3 590 Kč Rezervovat volná místa

Obecná italština - IJ pro středně pokročilé I

Italština pro středně pokročilé I

 

 

Pro koho je kurz určen?        

 

 • kurz je určen pro studentykteří se italštinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí italštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá A2 (znají rod a číslo podstatných a přídavných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, určitý, neurčitý a dělivý člen, přítomný čas, minulý čas složený, imperfektum, předminulý čas, budoucí čas, základní a řadové číslovky, předložky se členem, konjunktiv přítomný a minulý, kondicionál prostý a složený, ...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

 

Učebnice

 

 • Nuovo Progetto Italiano 2

 

Naučte se více

 

 

Co se v kurzu naučím?

 

Gramatika

 • I pronomi combinati
 • I pronomi combinati nei tempi composti
 • Aggettivi, pronomi e avverbi interrogativi
 • I pronomi relativi
 • Chi come pronome relativo
 • Altri pronomi relativi (coloro che); stare + gerundio, stare per + infinito
 • La comparazione tra due nomi o pronomi
 • I verbi farcela e andarsene
 • La comparazione tra due aggettivi, verbi o quantità
 • Il superlativo, Il superlativo assoluto
 • Forme particolari di comparazione e di superlativo

Slovní zásoba

 • Rassicurare qualcuno; Complimentarsi con qualcuno; Esprimere dispiacere; Scusarsi, rispondere alle scuse; Esprimere sorpresa e incredulità; Raccontare un evento passato; Facoltà universitarie e relative figure professionali        
 • Operazioni bancarie; Diversi modi di formulare una domanda; Leggere e scrivere un'e-mail/una lettera formale; Formule di apertura e di chiusura; Lettera di presentazione per un posto di lavoro; Proverbi italiani; Cercare lavoro; Leggere annunci di lavoro e scrivere un Curriculum Vitae; Un colloquio di valoro; Alcune professioni
 • Fare paragoni; Descrivere una città; Operare confronti ed esprimere preferenze su cose e persone; Aggettivi e sostantivi geografici; Prenotare una camera in albergo; Chiedere e dare informazioni; Servizi alberghieri; Firenze e i suoi monumenti; Viaggi e vacanze; Chiedere e dare informazioni turistiche; Lettera di reclamo

 

 

Zakončení kurzu

 

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

 

Nejste si jistí?

 

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
IJ pro středně pokročilé II
standard 7-10 studentů
S18166 B1 15. 10 - 4. 2 PO, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Nuovo Progetto Italiano 2 (Lekce 3 - 6) 3 590 Kč Rezervovat volná místa

Obecná italština - IJ pro středně pokročilé II

Italština pro středně pokročilé II

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se italštinu učili a mají upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí italštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem alespoň poloviny jazykové úrovně B1 (znají rod a číslo podstatných a přídavných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, přítomný čas, minulý čas složený, imperfektum, předminulý čas, budoucí čas, určitý, neurčitý a dělivý člen, rozkazovací způsob, podmiňovací způsob, modální slovesa, zájmena 3. a 4. pádu, číslovky, předložky, stupňování přídavných jmen, tázací a vztažná zájmena, vazby se slovesem stare...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete odpovídající komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Nuovo Progetto Italiano 2

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • I pronomi combinati
 • I pronomi combinati nei tempi composti
 • Aggettivi, pronomi e avverbi interrogativi
 • Passato remoto - verbi irregolari
 • Trapassato remoto
 • I numeri romani
 • Avverbi di modo
 • Congiuntivo presente e passato - verbi irregolari, uso, concordanza dei tempi
 • Imperativo indiretto - con i pronomi, forma negativa
 • Aggettivi e pronomi indefiniti

Slovní zásoba

 • Complimentarsi con qualcuno
 • Esprimere dispiacere
 • Scusarsi, rispondere alle scuse
 • Esprimere sorpresa e incredulità
 • Raccontare un evento passato
 • Parlare di storia, precisare
 • Raccontare una favola
 • Dare dei consigli per mantenersi in forma (le proprie abitudini, le discipline sportive)
 • Parlare dello stress
 • Permettere, tollerare
 • Parlare di gusti musicali
 • Dare istruzioni, ordini
 • Parlare di amore
 • Dare indicazioni stradali

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
IJ pro pokročilé I
standard 7-10 studentů
S18167 B2 17. 10 - 30. 1 ST, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 30 Nuovo Progetto Italiano 2 (Lekce 10 - 11) 3 590 Kč Rezervovat volná místa

Obecná italština - IJ pro pokročilé I

Italština pro pokročilé

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se italštinu učili a mají upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí italštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem jazykové úrovně B1 (znají rod a číslo podstatných a přídavných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, přítomný čas, minulý čas složený, imperfektum, předminulý čas, budoucí čas, určitý, neurčitý a dělivý člen, rozkazovací způsob, podmiňovací způsob, modální slovesa, zájmena 3. a 4.pádu, číslovky, předložky, stupňování přídavných jmen, tázací a vztažná zájmena, vazby se slovesem stare, nepřímý imperativ, vyjádření vzdálené minulosti, konjunktiv, pasivum...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete odpovídající komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Nuovo Progetto Italiano 2

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • Discorso diretto e discorso indiretto I, II: gli indicatori di tempo
 • Discorso diretto e discorso indiretto III
 • Il periodo ipotetico nel discorso indiretto
 • Gerundio semplice
 • Gerundio composto
 • Il gerundio con i pronomi
 • Infinito presente, passato
 • Participio presente, passato

Slovní zásoba

 • Raccontare un'esperienza negativa
 • Esprimere indifferenza
 • Parlare del problema della droga
 • Parlare delle inquietudini della società
 • Parlare di problemi sociali
 • Uomini e donne: discriminazioni e stereotipi
 • Chiedere e dare consigli sull'acquisto di un libro
 • L'Oroscopo
 • Caratteristiche dei segni zodiacali
 • Parlare di libri

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás

Nevíte, jaký kurz si vybrat? Potřebujete poradit? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Ukázková hodina zdarma

Nabízíme spoustu záruk, ale pokud stále váháte, přijďte se k nám podívat.

Vyzkoušíte si hodinu na vlastní kůži. Samozřejmě nezávazně a zdarma.

Pojďte to zkusit!

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy italštiny

Letní kurzy italštiny

když si chcete léto aktivně užít
1 termín
od 2 590,-

Konverzace v italštině

když se vám nedostává slov
2 termíny
od 4 450,-