Termíny kurzů

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
IJ pro úplné začátečníky I
standard 7-10 studentů
S18259 A1 18. 2 - 3. 6 PO, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Nuovo Progetto Italiano 1 (Lekce 0 - 2) 3 590 Kč Rezervovat volná místa

Obecná italština - IJ pro úplné začátečníky I

Italština pro úplné začátečníky I

                     

Pro koho je kurz určen?        

 • kurz je určen pro studenty, kteří se nikdy italštinu neučili
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu i výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Nuovo Progetto Italiano 1

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • výslovnost
 • rod a číslo podstatných a přídavných jmen
 • osobní zájmena
 • vykání
 • přítomný čas
 • určitý a neurčitý člen
 • předložky
 • základní a řadové číslovky

Slovní zásoba

 • abeceda
 • pozdravy
 • představení se (jméno, věk, profese)
 • národnosti
 • telefonování; emaily
 • ve městě (kde, kam, jak)
 • popis osob
 • volný čas
 • pozvání
 • bydlení
 • dny v týdnu
 • čas

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
IJ pro falešné začátečníky II
standard 7-10 studentů
S18260 A1 21. 2 - 30. 5 ČT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Nuovo Progetto Italiano 1 (Lekce 3 - 5) 3 590 Kč Rezervovat poslední volná místa

Obecná italština - IJ pro falešné začátečníky II

Italština pro falešné začátečníky II

               

Pro koho je kurz určen?        

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy italštiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy italštiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem části úrovně A1 (již znají alespoň rod a číslo podstatných a přídavných jmen, osobní zájmena, člen určitý a neurčitý, časování pravidelných sloves v přítomném čase...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu i výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Nuovo Progetto Italiano 1

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • předložky se členem
 • dělivý člen
 • přivlastňovací zájmena
 • příslovce místa + výrazy c´é
 • příčestí minulé - pravidelná/nepravidelná slovesa
 • minulý čas složený - pomocná slovesa essere/avere
 • příslovce ci
 • příslovce času
 • budoucí čas prostý a složený - pravidelná/nepravidelná slovesa + užití
 • podmínkové věty (1.typ)

Slovní zásoba

 • volný čas
 • pozvání
 • posílání obálky/balíku
 • obchody (kdy otevírá/zavírá..?)
 • vyjádření nejistoty/pochybnosti
 • poděkování
 • měsíce + roční období
 • základní číslovky 1000-1000000
 • vyjádření ceny
 • psaní (ne)formálního emailu
 • důležitá telefonní čísla v Itálii
 • vyprávění v minulosti
 • pracovní pohovor (co jste vystudoval? jaké máte zkušenosti?)
 • bar - objednávání/nabízení
 • oslavy (Vánoce, konec roku)
 • plánování (předpovědi, sliby,..)
 • organizování výletu
 • cestování
 • předpověď počasí
 • italské svátky
 • cestování vlakem v Itálii

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
IJ pro mírně pokročilé I
standard 7-10 studentů
S18261 A2 18. 2 - 3. 6 PO, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Nuovo Progetto Italiano 1 (Lekce 9 - 11) 3 590 Kč Rezervovat poslední volná místa

Obecná italština - IJ pro mírně pokročilé I

Italština pro mírně pokročilé I

Pro koho je kurz určen?        

 • kurz je určen pro studentykteří se italštinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí italštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem alespoň poloviny jazykové úrovně A2 (znají rod a číslo podstatných a přídavných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, určitý, neurčitý a dělivý člen, přítomný čas, minulý čas složený, imperfektum, předminulý čas, budoucí čas, základní a řadové číslovky, předložky i se členem)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Nuovo Progetto Italiano 1

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • zvratná slovesa
 • neosobní forma se zájmenem si
 • zájmena 3.pádu - jejich postavení u sloves + kombinace se zájmeny 4.pádu
 • kladný i záporný rozkaz - pravidelná/nepravidelná slovesa + postavení zájmen
 • kondicionál prostý i složený

Slovní zásoba

 • nakupování (velikost, barva, cena,..)
 • neosobní slovesa
 • televize
 • vyjádření žádosti/laskavosti
 • navigování
 • (ne)splnitelná přání
 • rady
 • vyjádření vlastního názoru i názoru druhých
 • hudba

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
IJ pro mírně pokročilé I
standard 7-10 studentů
S18262 A2 21. 2 - 30. 5 ČT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Nuovo Progetto Italiano 1 (Lekce 9 - 11) 3 590 Kč Rezervovat volná místa

Obecná italština - IJ pro mírně pokročilé I

Italština pro mírně pokročilé I

Pro koho je kurz určen?        

 • kurz je určen pro studentykteří se italštinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí italštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem alespoň poloviny jazykové úrovně A2 (znají rod a číslo podstatných a přídavných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, určitý, neurčitý a dělivý člen, přítomný čas, minulý čas složený, imperfektum, předminulý čas, budoucí čas, základní a řadové číslovky, předložky i se členem)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Nuovo Progetto Italiano 1

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • zvratná slovesa
 • neosobní forma se zájmenem si
 • zájmena 3.pádu - jejich postavení u sloves + kombinace se zájmeny 4.pádu
 • kladný i záporný rozkaz - pravidelná/nepravidelná slovesa + postavení zájmen
 • kondicionál prostý i složený

Slovní zásoba

 • nakupování (velikost, barva, cena,..)
 • neosobní slovesa
 • televize
 • vyjádření žádosti/laskavosti
 • navigování
 • (ne)splnitelná přání
 • rady
 • vyjádření vlastního názoru i názoru druhých
 • hudba

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
IJ pro středně pokročilé I
standard 7-10 studentů
S18263 B1 21. 2 - 30. 5 ČT, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Nuovo Progetto Italiano 2 (Lekce 1 - 3) 3 590 Kč Rezervovat volná místa

Obecná italština - IJ pro středně pokročilé I

Italština pro středně pokročilé I

Pro koho je kurz určen?        

 • kurz je určen pro studentykteří se italštinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí italštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá A2 (znají rod a číslo podstatných a přídavných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, určitý, neurčitý a dělivý člen, přítomný čas, minulý čas složený, imperfektum, předminulý čas, budoucí čas, základní a řadové číslovky, předložky se členem, konjunktiv přítomný a minulý, kondicionál prostý a složený, ...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Nuovo Progetto Italiano 2

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • I pronomi combinati
 • I pronomi combinati nei tempi composti
 • Aggettivi, pronomi e avverbi interrogativi
 • I pronomi relativi
 • Chi come pronome relativo
 • Altri pronomi relativi (coloro che); stare + gerundio, stare per + infinito
 • La comparazione tra due nomi o pronomi
 • I verbi farcela e andarsene
 • La comparazione tra due aggettivi, verbi o quantità
 • Il superlativo, Il superlativo assoluto
 • Forme particolari di comparazione e di superlativo

Slovní zásoba

 • Rassicurare qualcuno; Complimentarsi con qualcuno; Esprimere dispiacere; Scusarsi, rispondere alle scuse; Esprimere sorpresa e incredulità; Raccontare un evento passato; Facoltà universitarie e relative figure professionali        
 • Operazioni bancarie; Diversi modi di formulare una domanda; Leggere e scrivere un'e-mail/una lettera formale; Formule di apertura e di chiusura; Lettera di presentazione per un posto di lavoro; Proverbi italiani; Cercare lavoro; Leggere annunci di lavoro e scrivere un Curriculum Vitae; Un colloquio di valoro; Alcune professioni
 • Fare paragoni; Descrivere una città; Operare confronti ed esprimere preferenze su cose e persone; Aggettivi e sostantivi geografici; Prenotare una camera in albergo; Chiedere e dare informazioni; Servizi alberghieri; Firenze e i suoi monumenti; Viaggi e vacanze; Chiedere e dare informazioni turistiche; Lettera di reclamo

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
IJ pro pokročilé II
standard 7-10 studentů
S18264 B2 20. 2 - 12. 6 ST, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 30 3 590 Kč Rezervovat volná místa

Obecná italština - IJ pro pokročilé II

Nevíte, jaký kurz si vybrat? Potřebujete poradit? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Ukázková hodina zdarma

Nejbližší termín pondělí 21. ledna 2019 od 17:30 do 18:15

Nabízíme spoustu záruk, ale pokud stále váháte, přijďte se k nám podívat.

Vyzkoušíte si hodinu na vlastní kůži. Samozřejmě nezávazně a zdarma.

Pojďte to zkusit!

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy italštiny

Konverzace v italštině

když se vám nedostává slov
2 termíny
od 5 150,-

Letní kurzy italštiny

když si chcete léto aktivně užít