Termíny kurzů

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
AJ pro úplné začátečníky I
standard 7-10 studentů
S18000 A1 28. 2 - 6. 6 ST, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 30 English File Elementary third edition MultiPack A (Lekce 1A - 3C) 3 590 Kč Obsazeno

Obecná angličtina - AJ pro úplné začátečníky I

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se nikdy angličtinu neučili
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, výslovnost, mluvení
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • English File Elementary third edition Multipack A

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • sloveso “to be” (kladná věta, otázka, zápor)
 • osobní zájmena
 • přivlastňovací zájmena
 • jednotné a množné číslo podstatných jmen
 • členy a/an/the
 • přídavná jména
 • rozkazovací způsob; fráze “let´s”
 • přítomný čas prostý
 • otázky, pořádek slov v otázkách

Slovní zásoba

 • dny v týdnu
 • čísla
 • pozdravy
 • objekty ve třídě, instrukce
 • objekty kolem nás
 • barvy
 • pocity
 • zaměstnání, povolání
 • v kavárně

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
AJ pro falešné začátečníky II
standard 7-10 studentů
S18001 A1 26. 2 - 11. 6 PO, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 30 English File Elementary third edition MultiPack A (Lekce 4A - 6C) 3 590 Kč
957 Kč
Rezervovat poslední místo

Obecná angličtina - AJ pro falešné začátečníky II

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se učili minimální základy angličtiny, jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A0/A1 (již znají alespoň přítomný čas prostý - oznamovací větu, otázku a zápor, zájmena osobní a přivlastňovací, rozkazovací způsob, člen ve spojení s jednotným a množným číslem podstatných jmen...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci na dané téma

Učebnice

 • English File Elementary third edition Multipack A

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • předložky času (at, in, on) a místa (at, in, to)
 • can/can´t
 • přítomný průběhový čas
 • osobní zájmena: me, you, him…
 • vazba like + sloveso + -ing

Slovní zásoba

 • rodina
 • každodenní aktivity
 • příslovce četnosti
 • slovesné fráze
 • počasí a roční období
 • data, číslice
 • hudba

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
AJ pro falešné začátečníky III
standard 7-10 studentů
S18002 A1 26. 2 - 11. 6 PO, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 English File Elementary third edition MultiPack B (Lekce 7A - 9C) 3 590 Kč
957 Kč
Rezervovat volná místa

Obecná angličtina - AJ pro falešné začátečníky III

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se učili základy angličtiny, a jejich jazyková úroveň odpovídá alespoň polovině jazykové úrovně A1 (již znají alespoň přítomný čas prostý - oznamovací větu, otázku a zápor, přivlastňovací zájmena, člen určitý a neurčitý, rozkazovací způsob, modální sloveso “can”, přítomný čas průběhový...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete a naučíte se základní slovní zásobu, osvojíte si novou gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná a známá témata

Učebnice

 • English File Elementary third edition Multipack B

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • minulý čas slovesa to be
 • minulý čas - pravidelná a nepravidelná slovesa
 • vazba: there is/there are, there was/there were
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • neurčitý člen
 • druhý stupeň přídavných jmen
 • kvantifikátory how much/ how many

Slovní zásoba

 • minulost
 • příběhy z historie
 • orientace ve městě - co dělat, když se člověk ztratí
 • dům a byt - jejich zařízení
 • jídlo a pití
 • uchovávání jídla
 • v restauraci

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
AJ pro falešné začátečníky V
standard 7-10 studentů
S18003 A1 26. 2 - 11. 6 PO, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 30 English File Elementary third edition MultiPack B (Lekce 7A - 9C) 3 590 Kč
957 Kč
Rezervovat poslední volná místa

Obecná angličtina - AJ pro falešné začátečníky V

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se učili základy angličtiny, a jejich jazyková úroveň odpovídá alespoň polovině jazykové úrovně A1 (již znají alespoň přítomný čas prostý - oznamovací větu, otázku a zápor, přivlastňovací zájmena, člen určitý a neurčitý, rozkazovací způsob, modální sloveso “can”, přítomný čas průběhový...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete a naučíte se základní slovní zásobu, osvojíte si novou gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná a známá témata

Učebnice

 • English File Elementary third edition Multipack B

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • minulý čas slovesa to be
 • minulý čas - pravidelná a nepravidelná slovesa
 • vazba: there is/there are, there was/there were
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • neurčitý člen
 • druhý stupeň přídavných jmen
 • kvantifikátory how much/how many

Slovní zásoba

 • minulost
 • příběhy z historie
 • orientace ve městě - co dělat, když se člověk ztratí
 • dům a byt - jejich zařízení
 • jídlo a pití
 • uchovávání jídla
 • v restauraci

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
AJ pro mírně pokročilé I
standard 7-10 studentů
S18004 A2 1. 3 - 7. 6 ČT, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 30 English File Pre-intermediate third edition MultiPack A (Lekce 1A - 3C) 3 590 Kč
718 Kč
Rezervovat poslední volná místa

Obecná angličtina - AJ pro mírně pokročilé I

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy angličtiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A1 (již znají alespoň přítomný čas prostý - oznamovací větu, otázku a zápor, minulý čas prostý, přítomný čas průběhový, umí vyjádřit budoucnost pomocí will, going to...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • English File Pre-intermediate third edition Multipack A

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přítomný čas prostý
 • přítomný čas průběhový
 • minulý čas prostý (pravidelná a nepravidelná slovesa)
 • minulý čas průběhový
 • vyjádření budoucnosti pomocí “be going to” a přítomného času průběhového
 • pořádek slov v otázce
 • předložky času a místa
 • parafráze pomocí “like, for example” atd.

Slovní zásoba

 • popis osoby - vzhled, charakter
 • oblečení
 • pobyt v hotelu
 • dovolená
 • na letišti
 • v restauraci
 • plány a sny

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
AJ pro mírně pokročilé II
standard 7-10 studentů
S18006 A2 26. 2 - 18. 6 PO, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 English File Pre-intermediate third Edition MultiPack A (Lekce 4A - 6C) 3 590 Kč
1 197 Kč
Rezervovat poslední volná místa

Obecná angličtina - AJ pro mírně pokročilé II

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy angličtiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A1 (již znají přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, umí vyjádřit budoucnost pomocí will, going to, ...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • English File Pre-intermediate third edition Multipack A

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • present perfect + yet, just, already
 • předpřítomný čas nebo minulý čas
 • porovnávání pomocí přídavných jmen a příslovcí
 • vyjádření predikcí, rozhodnutí a přání pomocí will/won´t
 • stupňování přídavných jmen
 • kvantifikátory
 • časové výrazy

Slovní zásoba

 • vztahy v rodině
 • nakupování
 • domácnost a domácí práce
 • plány a sny
 • místo, kde žiji (popis)
 • zdraví a nemoci

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
AJ pro mírně pokročilé IV
standard 7-10 studentů
S18007 A2 27. 2 - 19. 6 ÚT, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 30 English File Pre-intermediate third edition MultiPack B (Lekce 10A - 12C) 3 590 Kč Obsazeno

Obecná angličtina - AJ pro mírně pokročilé IV

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy angličtiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá alespoň znalostem poloviny jazykové úrovně A2 (již znají přítomné, minulé a budoucí časy, 3. stupeň přídavných jmen, kvantifikátory, přídavná jména a příslovce, která vyjadřují srovnání, will/won´t, slovesa pojící se s infinitivem, první a druhou podmínkovou větu, modální sloveso must a jeho opisy...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • English File Pre-intermediate third edition Multipack B

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • pasivum
 • fráze used to
 • modální sloveso might
 • pořádek slov ve větě a frázová slovesa
 • předminulý čas
 • nepřímé otázky
 • přímá a nepřímá řeč
 • sloveso say nebo tell

Slovní zásoba

 • vynálezy a nápady
 • studium a školní předměty
 • rozhodování a názory
 • ve špatný čas na špatném místě, náhody
 • sport
 • pomluvy a drby
 • denní harmonogram

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
AJ pro mírně pokročilé IV
standard 7-10 studentů
S18008 A2 28. 2 - 6. 6 ST, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 English File Pre-intermediate third edition MultiPack B (Lekce 10A - 12C) 3 590 Kč
718 Kč
Rezervovat poslední místo

Obecná angličtina - AJ pro mírně pokročilé IV

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy angličtiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá alespoň znalostem poloviny jazykové úrovně A2 (již znají přítomné, minulé a budoucí časy, 3. stupeň přídavných jmen, kvantifikátory, přídavná jména a příslovce, která vyjadřují srovnání, will/won´t, slovesa pojící se s infinitivem, první a druhou podmínkovou větu, modální sloveso must a jeho opisy...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • English File Pre-intermediate third edition Multipack B

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • pasivum
 • fráze used to
 • modální sloveso might
 • pořádek slov ve větě a frázová slovesa
 • předminulý čas
 • nepřímé otázky
 • přímá a nepřímá řeč
 • sloveso say nebo tell

Slovní zásoba

 • vynálezy a nápady
 • studium a školní předměty
 • rozhodování a názory
 • ve špatný čas na špatném místě, náhody
 • sport
 • pomluvy a drby
 • denní harmonogram

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Intermediate English III
standard 7-10 studentů
S18010 B1 28. 2 - 6. 6 ST, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 English File Intermediate third edition MultiPack B (Lekce 6A - 8B) 3 590 Kč Obsazeno

Obecná angličtina - Intermediate English III

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se angličtinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí angličtinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem alespoň poloviny jazykové úrovně B1 (znají a umí použít can, could, be able to, reflexive pronouns, modal of obligation: must, have to, should, should have, past tenses (simple, continuous, perfect), usually and used to…)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte psanému i mluvenému projevu středně pokročilé úrovně a natrénujete komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • English File Intermediate third edition Multipack B

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • passives
 • modals of deduction: might, can´t, must
 • first conditional, second conditional
 • future time clauses + when, until
 • reported speech: sentences and questions
 • gerunds and infinitives

Slovní zásoba

 • cinema
 • the body
 • education
 • houses
 • shopping
 • work

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Upper-intermediate English II
standard 7-10 studentů
S18012 B2 27. 2 - 19. 6 ÚT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 English File Upper-intermediate third edition MultiPack A (Lekce 4A - 5B) 3 590 Kč
1 197 Kč
Rezervovat poslední místo

Obecná angličtina - Upper-intermediate English II

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se angličtinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí angličtinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem B1 (znají third conditional, quantifiers, phrasal verbs, relative clauses, question tags, present perfect simple and continuous, past perfect continuous, )
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte psanému i mluvenému projevu pokročilé úrovně a natrénujete komunikaci na složitější témata

Učebnice

 • English File Upper-Intermediate third edition Multipack A

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • future perfect and future continuous
 • zero and first conditionals
 • future time clauses
 • unreal conditionals
 • structures after 'wish'
 • colloquial English

Slovní zásoba

 • the environment
 • the weather
 • expressions with 'take'
 • feelings
 • expressing feelings with verbs or -ed/-ing adjectives
 • talking about waste

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Upper-intermediate English II
standard 7-10 studentů
S18012A B2 28. 2 - 6. 6 ST, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 30 English File Upper-intermediate third edition MultiPack A (Lekce 4A - 5B) 3 590 Kč
718 Kč
Rezervovat poslední místo

Obecná angličtina - Upper-intermediate English II

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se angličtinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí angličtinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem B1(znají third conditional, quantifiers, phrasal verbs, relative clauses, question tags, present perfect simple and continuous, past perfect continuous, )
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte psanému i mluvenému projevu pokročilé úrovně a natrénujete komunikaci na složitější témata

Učebnice

 • English File Upper-Intermediate third edition Multipack A

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • future perfect and future continuous
 • zero and first conditionals
 • future time clauses
 • unreal conditionals
 • structures after 'wish'
 • colloquial English

Slovní zásoba

 • the environment
 • the weather
 • expressions with 'take'
 • feelings
 • expressing feelings with verbs or -ed/-ing adjectives
 • talking about waste

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Advanced English II
standard 7-10 studentů
S18014 C1 27. 2 - 26. 6 ÚT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 English File Advanced third edition MultiPack A (Lekce 4A - 5B) 3 590 Kč
1 436 Kč
Rezervovat poslední volná místa

Obecná angličtina - Advanced English II

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se angličtinu učili a mají výborně upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí angličtinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem B2 (znají gerunds and infinitives, used to, be used to, get used to, past modals, would rather, verbs of senses, the passive, reporting verbs, discourse markers/linkers: so, righ, ok, adverbs and adverbial expressions ...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitě psanému i mluvenému projevu a natrénujete komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • English File Advanced third edition

Naučte se více

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • have: speculation and deduction
 • inversion
 • have: distancing
 • have: unreal uses of past tenses
 • descriptive language

Slovní zásoba

 • sounds interesting
 • sounds and the human voice
 • describing books and films
 • one thing at a time
 • expressions with time
 • a material world
 • money
 • talking about stress and relaxation

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás

Nevíte, jaký kurz si vybrat? Potřebujete poradit? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Ukázková hodina zdarma

Nejbližší termín úterý 5. června 2018 od 17:30 do 18:15

Nabízíme spoustu záruk, ale pokud stále váháte, přijďte se k nám podívat.

Vyzkoušíte si hodinu na vlastní kůži. Samozřejmě nezávazně a zdarma.

Pojďte to zkusit!

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy angličtiny

Letní kurzy angličtiny

když si chcete léto aktivně užít
15 termínů
od 2 590,-

Letní intenzivní kurzy angličtiny

když nechcete přes léto zahálet
6 termínů
od 2 990,-

Konverzace v angličtině

když se vám nedostává slov
1 termín
od 3 590,-

Angličtina pro právníky

když chcete objevit svět profesionálů
1 termín
od 4 450,-

Angličtina pro lékaře

a zdravotní sestry