Státní maturita - má to cenu!

29.3.2011
Jazykové vzdělávání

Co si to na nás to ministerstvo zase vymyslelo

Nejedná se výmysl českého školství. Trend státních maturit jde napříč Evropou a se vstupem do Evropské unie se mu nevyhnula ani ČR. Většina zemí se k tomuto kroku uchýlila již v minulosti. Díky tomu můžeme čerpat i z jejich zkušeností - a to jak z těch dobrých, tak i špatných.

Nikdo nás na novou maturitu nepřipravoval

Je samozřejmě pravda, že do poslední chvíle si nikdo nebyl jistý konečnou podobou státní maturitní zkoušky. Ale na druhou stranu také platí, že pokud jste se systematicky připravovali po celou dobu studia, nemělo by vás při ní nic překvapit. Nová podoba maturit se zaměřuje na odstranění krátkodobého biflování faktů, které se vám nakonec z hlavy stejně vypaří. Úspěšný maturant je člověk, který je schopen poznatky třídit a dávat do nových souvislostí, tedy člověk, který je pro reálný život lépe připraven.

Stejně to nebude objektivní

Ozývá se spousta hlasů, že nové maturity protežují gymnazisty, kteří mají díky zaměření svého studia lepší všeobecný přehled a že zkouška tudíž není objektivní.To však není až tak úplně pravda. Maturita se skládá ze společné části, ve které budou mít možná gymnazisti lepší šance, ale na druhou stranu je zde stále část profilová, která se přizpůsobuje jednotlivým školám a jejich požadavkům. Nelze tedy říci, že maturita bude ve všem stejná pro všechny, to je nesmysl, který se vryl do podvědomí široké veřejnosti. Identickou maturitu budou studenti skládat pouze z předmětů společné části a budou mít možnost zvolit si těžkou, či lehkou variantu.

Vysoké školy výsledek nebudou brát v potaz

Zatím je to pravda, nicméně vysoké školy projekt státní maturity zcela neodmítly, pouze jsou opatrné a vyčkávají, jak maturity letos dopadnou. Na základě toho budou probíhat další jednání, ke kterým je většina škol vstřícná.

Je to k ničemu, když to nemá mezinárodní platnost

Tato výtka se týká státní maturity z cizích jazyků. Tomuto tématu se budeme věnovat podrobněji za chvíli. Chci pouze osvětlit, že stávající zkouška je, na rozdíl od původní podoby, připravována na základě SERR (Společný evropský referenční rámec), tedy pravidel, které uznává celá Evropa a potažmo i celý svět. Což se o původní maturitě nedalo říci ani náhodou. Uznání maturitní zkoušky jako mezinárodně platné je v jednání a pokud dopadne dobře, nahradí maturantům mezinárodně platné certifikáty.

Reforma maturity z cizího jazyka

Jako Cermatem certifikovaný zadavatel a zkoušející anglického jazyka bych se ráda podrobněji věnovala maturitě z cizího jazyka. Budu mluvit o angličtině, se kterou mám nejvíce zkušeností, všeobecně však platí, že ve stejné podobě, pouze v odlišných jazykových variantách, se budou zkoušet i ostatní jazyky. Osobně si myslím, že nová forma zkoušky se povedla mnohem lépe než například maturita z českého jazyka. Je to díky tomu, že se tvůrci inspirovali velmi dobře připravenými a lety prověřenými testy mezinárodních zkoušek PET a FCE. Při zkoušce se klade důraz na praktické používání jazyka. Už nestačí naučit se nazpaměť text a patnáct minut papouškovat tzv. "konverzační téma", nyní je třeba skutečně konverzovat. Jednotlivé úkoly nejdou do hloubky, což je možná někdy i na škodu, trvají jen pár minut, ale na druhou stranu skutečně prověří, zda je student schopen pohotové reakce. Zkouška v nové podobě ověřuje všechny složky jazyka, ne pouze mluvení, ale také poslech, čtení a psaní.

Specifikace zkoušky ve vybraných parametrech

Základní úroveň obtížnosti

Dílčí zkouška

Váha

Dovednost/kompetence

Vymezený čas na zkoušku

DIDAKTICKÝ TEST

25 %

Poslech

35 min.

25 %

Čtení a jazyková kompetence

60 min.

PÍSEMNÁ PRÁCE

25 %

Písemný projev

60 min.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

25%

Ústní projev a interakce

15 min.

 

Vyšší úroveň obtížnosti

Dílčí zkouška

Váha

Dovednost/kompetence

Vymezený čas na zkoušku

DIDAKTICKÝ TEST

25 %

Poslech

45 min.

25 %

Čtení a jazyková kompetence

60 min.

PÍSEMNÁ PRÁCE

25 %

Písemný projev

90 min.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

25%

Ústní projev a interakce

15 min.


Ukázky pracovních listů lze nalézt zde.

Maturitní zkouška z cizího jazyka, resp. dvě úrovně obtížnosti, ve kterých je připravována, odpovídají úrovním B1 (základní úroveň obtížnosti) a B2 (vyšší úroveň obtížnosti) tzv. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. U zkoušky tedy nebudete hodnoceni 1-5,ale bude vám uznána jazyková úroveň B1 či B2.

Proč všechny ty změny

Díky novým maturitám může být konečně zajištěna objektivita zkoušek. Pro všechny studenty budou platit stejná kritéria hodnocení a výsledky se tak budou moci porovnávat, kdežto při dosavadních zkouškách tomu tak nebylo. Hodnotící učitelé hodnotili dle svých úsudků a výsledky nemohly být nikdy porovnatelné s výsledky ostatních žáků jiných škol. Jedinou cestou je jednotnost, tedy to, že část maturity bude jednotná (stejná). To znamená, že bude mít jednotné zadání (s možností volby úrovně obtížnosti u většiny zkoušek) a bude jednotně hodnocena (tzn. objektivní podmínky, stejná kritéria hodnocení, jednoznačná interpretace výsledků).

Je pravdou, že současná podoba maturity má spoustu nedostatků a chyb, ale do budoucna je příslibem opravdu objektivního zkoušení, které snad vrátí maturitě prestiž, která jí náleží, a budou ji moct využít vysoké školy i budoucí zaměstnavatelé - stane se užitečnou.

IJV vám nabízí pomocnou ruku

Pokud se vám zdá příprava na vaší škole nedostatečná a chtěli byste se připravovat intenzivněji, využijte naší nabídky jazykových kurzů Příprava na státní maturitu či kurzů zaměřených na složení mezinárodních zkoušek.

Pokud vás studium jazyků zajímá, zamyslete se nad nabídkou našeho denního pomaturitního studia, rádi vás přivítáme na Dni otevřených dveří 13.dubna 2011.


Za IJV vám všem přejeme hodně štěstí a doufáme, že zkoušku zvládnete.

Autor
článku

Jitka Novotná
Jitka Novotná
Jitka přistupuje ke klientům s vysokou dávkou profesionality a maximální péčí s cílem přizpůsobit vše jejich individuálním potřebám a požadavkům. Najít nebo zajistit jazykový kurz přesně podle přání klienta pro ni není jen práce, ale i posláním.

Mohlo by se hodit...