Náslechy hrají nezastupitelnou roli

24.5.2011
Jazykové vzdělávání

Jak v IJV náslechy fungují?


Každý "nováček" se účastní náslechů v hodinách zkušenějších kolegů a kolegyň. Nemusí se však jednat pouze o lektory a lektorky, kteří do IJV nastupují, náslechu se může zúčastnit i zkušený lektor, který s IJV dlouhodobě spolupracuje. Metodik vybere pro náslech některou ze zajímavých hodin (při výběru zohledňuje především typ jazykového kurzu a styl vedení daného kurzu), vyzbrojí lektora formulářem, který mu napoví, na co se v hodině při sledování zaměřit. Lektor se zúčastní dané hodiny, v průběhu hodiny vše sleduje a zaznamenává do formuláře, poté společně s kolegou/kolegyní prodiskutují průběh dané hodiny (samozřejmě, že oba připojí své postřehy). A co víc, lektoři se nebaví o tom, co v hodině viděli jen se svým kolegou nebo kolegyní. Každý, kdo se náslechu zúčastní, si o tom, co v hodině viděl, a co pro něj bylo zajímavé a přínosné, a co nikoli, popovídá s metodikem. Společně projdou lektorovy postřehy z hodiny, podívají se na klady a zápory dané hodiny a analyzují, proč se jim dané oblasti zdály zajímavé a proč nikoli.

K čemu je pro nováčky náslech dobrý?


Pro toho, kdo u nás začíná, je důležité udělat si představu o kvalitě a standardu našich odučených hodin. Je nutné vědět, co se od vás očekává, jak jsou hodiny vedeny a jak jednat se studenty apod. Pro nováčka je také důležité seznámit se v praxi s různými typy kurzů, jejich studenty a specifiky. Nehledě na to, že každý lektor musí při náslechu sledovat jisté oblasti, zamyslet se nad jejich rolí v hodině a podat svému kolegovi/své kolegyni vypovídající zpětnou vazbu.

Jsou náslechy přínosné i pro zkušené lektory?


Velice doporučuji, aby se náslechů účastnili i zkušení lektoři. Jak pro ně mohou být přínosné? Vždyť už všechno vědí a znají. Omyl! Lektoři mohou z hodin svých kolegů načerpat nové nápady, mají šanci porovnat svůj styl učení se stylem někoho jiného. Mohou se zamyslet nad tím, co by mohli ve svých hodinách využít, popř. změnit, na co by se mohli se svými studenty více zaměřit apod. Vzhledem k tomu, že v hodině uvidí zajímavé a možná i nové nápady, mohou aktivitu od svého kolegy převzít a využít ve svých hodinách.

Samé klady


Náslech je důležitý pro obě strany - toho, kdo se náslechu účastní jako pozorovatel, ale i pro toho, kdo je pozorovaným! Jedná se o přínosný moment, kdy lektoři získávají představu o kvalitě a standardu hodin svých kolegů, kdy se dále vzdělávají, nachází novou inspiraci a chtějí obohatit své zkušenosti o nové a zajímavé podněty. 

Autor
článku

Lucie Potužáková
Lucie Potužáková
Lucka předává své několikaleté zkušenosti s výukou našim lektorům a každý den tráví zlepšováním metodických přístupů v IJV a hledáním cest jak ještě lépe učit cizí jazyk

Mohlo by se hodit...