Termíny kurzů

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
Němčina pro úplné začátečníky I
6-8 studentů
S21209 A1 9. 3 - 15. 6 ST, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Menschen A1.1 (lekce 1 - 6) 4 490 Kč Rezervovat volná místa

Obecná němčina - Němčina pro úplné začátečníky I

Jazyková úroveň A0
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Menschen A1.1
Studijní plán Lekce 1 - 6
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom


Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se nikdy němčinu neučili
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu i výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Menschen A1.1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • časování sloves v přítomném čase
 • otázky (W-otázky, ano/ne)
 • tvoření záporu pomocí “nicht”, kein/kein/keine
 • přivlastňovací zájmena moje/tvoje
 • osobní zájmena
 • určitý a neurčitý člen
 • jednotné a množné číslo podstatných jmen
 • akuzativ (4. pád)

Slovní zásoba

 • abeceda
 • země
 • zaměstnání, povolání
 • čísla
 • rodné město
 • rodina
 • vybavení domácnosti (nábytek)
 • barvy, věci, materiály a tvary
 • pocity
 • v kanceláři, práce s počítačem

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí? 

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Němčina pro falešné začátečníky III
6-8 studentů
S21210 A1 10. 3 - 16. 6 ČT, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 30 Menschen A1.2 (lekce 13 - 18) 4 490 Kč Rezervovat volná místa

Obecná němčina - Němčina pro falešné začátečníky III

Jazyková úroveň A1
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Menschen A1.2
Studijní plán Lekce 13 - 18
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom


Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy němčiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem poloviny úrovně A1 (již znají alespoň časování sloves v přítomném čase, W-otázky, ano/ne otázky, tvoření záporu pomocí “nicht”, kein/kein/keine, přivlastňovací zájmena moje/tvoje, osobní zájmena, určitý a neurčitý člen, jednotné a množné číslo podstatných jmen, akuzativ - 4. pád, modální sloveso können, předložky am, um, von...bis, ab, im, slovesa s odlučitelnou předponou, časování slovesa mögen, perfektum sloves haben, sein...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete a naučíte se základní slovní zásobu, osvojíte si novou gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná a známá témata

Učebnice

 • Menschen A1.2

Co se v kurzu naučím? 

Gramatika

 • předložky místa + dativ (4. pád)
 • přivlastňování sein - ihr
 • vlastní jména (2. pád)
 • slovesa pojící se se 3. pádem
 • osobní zájmena ve 3. pádě
 • předložky for, nach, in, für 
 • modální sloveso wollen, sollen
 • předložky mit, ohne
 • rozkazovací způsob (Sie)

Slovní zásoba

 • popis cesty
 • bydlení (zařízení domu a bytu)
 • ve městě (zajímavá zařízení a místa ve městě)
 • v hotelu
 • požádat o pomoc, nabídnout pomoc
 • plány a očekávání
 • zdraví a nemoci

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Němčina pro mírně pokročilé I
6-8 studentů
S21211 A2 7. 3 - 20. 6 PO, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Menschen A2.1 (lekce 1 - 6) 4 490 Kč Rezervovat volná místa

Obecná němčina - Němčina pro mírně pokročilé I

Jazyková úroveň A2
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Menschen A2.1
Studijní plán Lekce 1 - 6
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom


Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy němčiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy němčiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A1 (již znají využití přítomného času prostého - oznamovací větu, otázku a zápor, množné číslo podstatných jmen, Präteritum sloves sein + haben, modální slovesa: müssen, können, dürfen, slovesa s odlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen v 1. a 4. pádě)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Menschen A2.1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přivlastňování: naše, vaše
 • minulý čas opakování (Perfekt a Präteritum)
 • předložky se 3. a 4. pádem
 • tvoření podstatných jmen pomocí sloveso + -er/ -ung
 • skloňování přídavných jmen po členu neurčitém a určitém
 • časové předložky über, von ... an

Slovní zásoba

 • rodina a volný čas
 • povolání a profese
 • bydlení a zařízení domu, bytu
 • cestovní ruch
 • nakupování
 • návštěva známého města, pamětihodnosti
 • plány
 • kultura a kulturní události

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Němčina pro středně pokročilé I
6-8 studentů
S21212 B1 9. 3 - 15. 6 ST, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Menschen B1.1 (lekce 1 - 6) 4 490 Kč Rezervovat volná místa

Obecná němčina - Němčina pro středně pokročilé I

Jazyková úroveň B1
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Menschen B1.1
Studijní plán Lekce 1 - 6
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom


Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se němčinu učili a mají upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí němčinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A2 (znají přítomný čas, umí vytvořit množné číslo podstatných jmen, modální slovesa, slovesa s odlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po určitém a neurčitém členu, umí vyjádřit zápor, využít infinitiv s zu, znají tvary sloves v Präteritu, mají povědomí o spojkách souřadících a podřadících…)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete odpovídající komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Menschen B1.1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • Adjektive als Nomen
 • n-Deklination
 • Präteritum
 • Relativsätze im Dativ und mit Präpositionen
 • Konjunktionen obwohl, trotzdem
 • Futur
 • Konjunktion falls

Slovní zásoba

 • Charaktereigenschaften, Personen beschreiben und von Ihnen erzählen
 • Arbeit
 • Schreibtraining - Praktikumsbericht, E-Mail, Bestätigung
 • Wohnen
 • über eine Statistik sprechen
 • Kundenservice - reklamieren, Gesprächsstrategien am Telefon
 • Medien und Technik
 • Esseneinladung - halboffizielle Einladungen; Ratgeber

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Němčina pro středně pokročilé II
6-8 studentů
S21213 B1 10. 3 - 16. 6 ČT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Menschen B1.1 (lekce 7 - 12) 4 490 Kč Rezervovat volná místa

Obecná němčina - Němčina pro středně pokročilé II

Jazyková úroveň B1
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Menschen B1.1
Studijní plán Lekce 7 - 12
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom


Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se němčinu učili a mají upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí němčinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A2 (znají přítomný čas, umí vytvořit množné číslo podstatných jmen, modální slovesa, slovesa s odlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po určitém a neurčitém členu, umí vyjádřit zápor, využít infinitiv s zu, znají tvary sloves v Präteritu, mají povědomí o spojkách souřadících a podřadících, znají tvoření vztažných vět ve 3. pádě, vyjádřit budoucnost, …)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete odpovídající komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Menschen B1.1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • Infinitiv mit zu
 • Konjunktionen da, während, bevor
 • Adjektivdeklination mit Komparativ und Superlativ
 • Konjunktiv II Vergangenheit
 • Plusquamperfekt mit haben und sein; Konjunktion nachdem
 • Genitiv; Adjektivdeklination im Genitiv; Präposition trotz

Slovní zásoba

 • Tiere und Beratung
 • Kundenberatungsgespräche
 • Stärken und Schwächen
 • Stellung nehmen; Test - Welcher Beruf passt zu mir?
 • Gesundheit, Sport, Ernährung
 • Pannen im Alltag
 • Enttäuschung ausdrücken; auf Enttäuschung reagieren
 • Glücksmomente im Alltag
 • etwas emotional kommentieren
 • Veranstaltungen in Betrieben
 • Briefe und E-Mails: Einladungen, Absagen, Zusagen

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás

Nevíte, jaký kurz si vybrat? Potřebujete poradit? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Ukázková hodina zdarma

Napište nám své kontaktní údaje a my Vám dáme vědět, jakmile budou vypsány termíny ukázkových hodin.

Pojďte to zkusit!

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy němčiny

Konverzace v němčině

když se vám nedostává slov
1 termín
od 4 490,-

Letní kurzy němčiny

když si chcete léto aktivně užít