Termíny kurzů

Celoprázdninové kurzy

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
Němčina pro úplné začátečníky
6-8 studentů
L2201 A1 12. 7 - 30. 8 ÚT, ČT, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Menschen A1.1 (Lekce 1 - 6) 4 990 Kč Rezervovat volná místa

Letní kurzy němčiny - Němčina pro úplné začátečníky

Jazyková úroveň A0
Intenzita 2x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český lektor
Učebnice Menschen A1.1
Studijní plán Lekce 1 - 6
Způsob výuky Osobně v učebnách IJV

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se nikdy němčinu neučili
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu i výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Menschen A1.1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • časování sloves v přítomném čase
 • otázky (W-otázky, ano/ne)
 • tvoření záporu pomocí “nicht”, kein/kein/keine
 • přivlastňovací zájmena moje/tvoje
 • osobní zájmena
 • určitý a neurčitý člen
 • jednotné a množné číslo podstatných jmen
 • akuzativ (4. pád)

Slovní zásoba

 • abeceda
 • země
 • zaměstnání, povolání
 • čísla
 • rodné město
 • rodina
 • vybavení domácnosti (nábytek)
 • barvy, věci, materiály a tvary
 • pocity
 • v kanceláři, práce s počítačem

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Němčina pro falešné začátečníky
6-8 studentů
L2210 A1 12. 7 - 30. 8 ÚT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 16 Vlastní materiály 2 990 Kč Rezervovat volná místa

Letní kurzy němčiny - Němčina pro falešné začátečníky

Jazyková úroveň A1
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 16 x 45 minut
Lektor český lektor
Učebnice Vlastní materiály
Studijní plán Lekce 1 - 8
Způsob výuky Osobně v učebnách IJV

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy němčiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy němčiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A1 (již znají alespoň využití přítomného času prostého - oznamovací větu, otázku a zápor, množné číslo podstatných jmen, Präteritum sloves sein + haben, modální slovesa: müssen, können, dürfen, slovesa s odlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen v 1. a 4. pádě)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete základní slovní zásobu, znalost základů začátečnické gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná a známá témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přítomný čas - časování sloves, tvoření otázek
 • časování slovesa “haben” v přítomném čase
 • akuzativ
 • množné číslo podstatných jmen
 • fráze “es gibt”
 • předložky pojící se s akuzativem a dativem
 • modální slovesa: müssen, können, dürfen
 • silná slovesa v přítomném čase
 • stupňování některých příslovcí
 • slovesa s odlučitelnou předponou
 • vedlejší věty s weil a dass
 • vedlejší věty nepřímé
 • Präteritum: sein + haben
 • Perfektum
 • skloňování přídavných jmen v 1. a 4. pádě

Slovní zásoba

 • já a moji přátelé
 • koníčky a záliby
 • počasí
 • vyjádření času
 • rodina, popis osoby
 • bydlení
 • orientace ve městě, Praha
 • jídlo a pití
 • nakupování
 • denní režim, schůzky a termíny
 • cestování
 • prázdniny a dovolená
 • lidské tělo a nemoci
 • móda

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Němčina pro mírně pokročilé
6-8 studentů
L2211 A2 14. 7 - 1. 9 ČT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 16 Vlastní materiály 2 990 Kč Rezervovat volná místa

Letní kurzy němčiny - Němčina pro mírně pokročilé

Jazyková úroveň A2
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 16 x 45 minut
Lektor český lektor
Učebnice Vlastní materiály
Studijní plán Lekce 1 - 8
Způsob výuky Osobně v učebnách IJV

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se němčinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí němčinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A2 (znají přítomný čas, umí vytvořit množné číslo podstatných jmen, modální slovesa: müssen, können, dürfen, slovesa s odlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po určitém a neurčitém členu, umí vyjádřit zápor, využít infinitiv s zu, znají tvary sloves v Präteritu, mají povědomí o spojkách souřadících a podřadících…)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete slovní zásobu vybraných témat, upevníte znalost mírně pokročilé gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV 

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • Präteritum
 • předložky se 2., 3. a 4. pádem
 • zájmena
 • stupňování přídavných jmen
 • vyjádření záporu
 • využití infinitivu s “zu”
 • spojky souřadící a podřadící

Slovní zásoba

 • rodina a rodinné oslavy
 • pocity
 • bydlení a domácnost
 • denní režim
 • povolání
 • orientace ve městě
 • počasí a příroda
 • sport
 • kultura - film, divadlo

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Němčina pro středně pokročilé
6-8 studentů
L2212 B1 12. 7 - 30. 8 ÚT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 16 Vlastní materiály 2 990 Kč Rezervovat volná místa

Letní kurzy němčiny - Němčina pro středně pokročilé

Jazyková úroveň B1
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 16 x 45 minut
Lektor český lektor
Učebnice Vlastní materiály
Studijní plán Lekce 1 - 8
Způsob výuky Osobně v učebnách IJV

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se němčinu učili a mají upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí němčinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem B1 (znají přítomný čas, umí vytvořit množné číslo podstatných jmen, modální slovesa: müssen, können, dürfen, slovesa s odlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po určitém a neurčitém členu, umí vyjádřit zápor různými způsoby, budoucnost, umí použít infinitiv s “zu”, znají tvary sloves v Präteritu, spojky souřadící a podřadící, podmiňovací způsob, vazbu “es gibt”…)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete pokročilou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV 

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • Adjektiv nach definitem/indefiniten Artikel
 • können, dürfen (1, 2)
 • Konjunktionen
 • das Präsens
 • vazba “es gibt”
 • Konjunktionen “als” x “wenn” , “wenn” x “dann”
 • “würde” + Infinitiv
 • Konjunktivformen

Slovní zásoba

 • die Gesundheit, der Körper, das Skelett, das Krankenhaus, das Gesundheit und die Krankheit, die Apotheke
 • das Reisen, die Klassenfahrt, die Verkehrsmittel
 • die Beziehungen, die Feste
 • die Nationalspeisen, das Essen, das Rezept
 • die Kleidung, die Muster und Farben

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Konzultace zdarma

Uvažujete nad jazykovým kurzem IJV? Potřebujete poradit, který by pro vás byl ten pravý? Tato konzultace je určena právě vám. Zjistíme vaše individuální potřeby a navrhneme to nejlepší možné řešení.
Vyplňte své kontaktní údaje a napište zprávu. Ozveme se obratem.

Spojte se s námi!

*na e-mail vám pošleme další informace ke konzultaci a domluvíme přesný termín.

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy němčiny

Obecná němčina

když hledáte od všeho trochu
1 termín
od 4 490,-

Konverzace v němčině

když se vám nedostává slov
1 termín
od 4 490,-