Termíny kurzů

Celoprázdninové kurzy

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
Ruština pro úplné začátečníky
6-8 studentů
L2104 A1 12. 7 - 30. 8 PO, ST, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Poechali! 1.1 (Lekce 1 - 15) 4 490 Kč Rezervovat volná místa

Letní kurzy ruštiny - Ruština pro úplné začátečníky

Ruština pro úplné začátečníky I

 

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se nikdy ruštinu neučili
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu i výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Poechali 1.1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • rody podstatných jmen
 • zájmena osobní typu
 • akuzativ u osobních zájmen
 • množné číslo podstatných jmen
 • přivlastňovací pád
 • podstatná jména
 • číslovky
 • sloveso жить
 • slovesa – minulý čas
 • předložky в / на
 • slovesa вставать / давать / принимать
 • příslovce утром, часто
 • přídavná jména a příslovce
 • slovesa искать, хотеть
 • nominativ a akuzativ zájmena этот
 • akuzativ u neživotných podstatných a přídavných jmen
 • sloveso любить
 • akuzativ přivlastňovacího zájmena

Slovní zásoba

 • azbuka
 • povolání, profese
 • představování se
 • fráze při seznamování
 • rodina
 • město
 • příroda
 • počasí, roční období
 • města a země
 • volnočasové aktivity
 • každodenní aktivity, denní režim
 • historické památky
 • popis obličeje
 • oblečení

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Ruština pro falešné začátečníky
6-8 studentů
L2116 A1 12. 7 - 13. 9 PO, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 20 Individuální materiály 3 490 Kč Rezervovat volná místa

Letní kurzy ruštiny - Ruština pro falešné začátečníky

Ruština pro falešné začátečníky

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy ruštiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy ruštiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A1 (znají časování sloves v přítomném čase, umí tvořit zápor, otázky, znají neurčitý a určitý člen, ukazovací a vztažná zájmena, předložky místa, rozkazovací způsob...)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete základní slovní zásobu, znalost základů začátečnické gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná a známá témata základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • 1. pád podstatných jmen v oslovení
 • číslovky 1 - 900 v 1. pádě
 • časování vybraných sloves v přítomném čase
 • podstatná jména po číslovkách
 • osobní zájmena v 1. a 3. pádě j.č.
 • osobní a přivlastňovací zájmena
 • I. a II. časování sloves читать, жить, говорить, учить, slovesa se skupinou – ова-/ -ева-
 • slovesa se změnou kmenových souhlásek, zvratná slovesa
 • skloňování osobních zájmen
 • skloňování podstatných jmen (nesklonná podstatná jména)
 • minulý čas
 • vyjádření vykání

Slovní zásoba

 • rodina a její členové
 • povolání a zaměstnání, pracovní život
 • denní režim a volný čas
 • vzhled a popis osoby
 • pozvání na setkání, omluva
 • telefonování v ruštině
 • nakupování, oblečení, v obchodě
 • orientace ve městě, doprava

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Ruština pro mírně pokročilé
6-8 studentů
L2117 A2 14. 7 - 15. 9 ST, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 20 Individuální materiály 3 490 Kč Rezervovat volná místa

Letní kurzy ruštiny - Ruština pro mírně pokročilé

Ruština pro mírně pokročilé 

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se ruštinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí ruštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A2 (znají časování sloves v přítomném čase, umí tvořit zápor, otázky, znají neurčitý a určitý člen, skloňování podstatných a přídavných jmen, ukazovací a vztažná zájmena, předložky místa, rozkazovací a podmiňovací způsob...)
 • má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete slovní zásobu vybraných témat, upevníte znalost mírně pokročilé gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • časování sloves
 • vyjádření podobnosti: похож на кого a vzájemnosti: друг другу
 • skloňování podstatných jmen
 • skloňování přídavných jmen
 • skloňování řadových číslovek (kromě третий)
 • použití zájmen какой, который
 • věty typu: Мне нужны очки.
 • podmiňovací způsob, podmínkové věty se spojkou если бы
 • rozkazovací způsob
 • neurčitá zájmena a příslovce s částicemi -то a нибудь.
 • 2. stupeň přídavných jmen a některých příslovcí

Slovní zásoba

 • denní režim
 • svátky a trávení volného času
 • popis osoby - vzhled, charakterové vlastnosti
 • nakupování, v obchodě, oblečení
 • počasí a roční období
 • cestování, v hotelu, služby
 • ekologie a příroda, udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí
 • v restauraci, objednávání, jídlo
 • životní styl, zdraví a pohyb

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Ruština pro středně pokročilé
6-8 studentů
L2118 B1 14. 7 - 15. 9 ST, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 20 Individuální materiály 3 490 Kč Rezervovat volná místa

Letní kurzy ruštiny - Ruština pro středně pokročilé

Ruština pro středně pokročilé

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se ruštinu učili a mají upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí ruštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem B1 (znají časování sloves v přítomném čase, umí tvořit zápor, otázky, znají neurčitý a určitý člen, ukazovací a vztažná zájmena, předložky místa, rozkazovací způsob, umí vyjádřit podobnost, umí skloňovat řadové číslovky, podmiňovací způsob a podmínkové věty...)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete odpovídající komunikaci na vybraná témata 

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Co se v kurzu naučím?

Příklady témat

 • povaha a charakter
 • povolání
 • vzdělání, příprava na budoucí povolání
 • práce, životopis, pracovní pohovor
 • mezilidské vztahy
 • tradice a svátky
 • jídlo a stolování, v restauraci
 • doprava a město, dopravní prostředky

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Ukázková hodina zdarma

Napište nám své kontaktní údaje a my Vám dáme vědět, jakmile budou vypsány termíny ukázkových hodin.

Pojďte to zkusit!

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy ruštiny

Obecná ruština

když hledáte od všeho trochu
3 termíny
od 4 490,-