Přehled kurzů

Pomaturitní studium

19 900 Kč

…když hledáte školu, do které se budete konečně těšit ;-)

Obecný jazyk

…když hledáte od všeho trochu

Konverzace

…když se vám nedostává slov

Večerní škola

...když chcete studovat naplno

Intenzivní semestrální kurzy

…když trochu spěcháte

Kurzy 50+

…když na věku záleží

Kurzy pro mládež

…když nechcete nic nechat náhodě

Mezinárodní zkoušky

…když hledáte výzvy

Kurzy pro právníky

…když chcete objevit svět profesionálů

Kurzy pro lékaře

…a zdravotní sestry

Víkendové jazykové kurzy

…když hledáte nevšední
víkendové zážitky

Obchodní jazyk

…když není byznys jako business

Intenzivní měsíční kurzy

…když nemáte moc času

Individuální kurzy

…když chcete objevit svět
neomezených možností

Kurzy na maximum

…když hledáte maximální maximum

Specializované jazykové semináře

…když hledáte něco konkrétního

Letní kurzy

…když si chcete léto aktivně užít

Letní škola

…když nechcete přes léto zahálet

Kurzy pro piloty

…když jste hlavou v oblacích

Víkendové kurzy na Šumavě

…když se chcete učit v krásném
prostředí Šumavy

Nabízíme komplexní portfolio jazykových kurzů. Z našich jazykových kurzů si vybere každý!

Skupinové jazykové kurzy pro veřejnost

Několikrát ročně otevíráme velké množství skupinových jazykových kurzů pro širokou veřejnost. Výuka v těchto jazykových kurzech probíhá od září do června jednou či dvakrát týdně v ranních, odpoledních i večerních hodinách v učebnách IJV, v centru Prahy na Václavském náměstí.

Skupinové jazykové kurzy jsou rozděleny do jednotlivých úrovní a probíhají v malých skupinkách 4 nebo 10 studentů.

Skupinové jazykové kurzy pro veřejnost jsou určené všem dospělým studentům, kteří si chtějí rozšířit své jazykové znalosti a zároveň poznat i nové přátele.

Skupinové jazykové kurzy nabízíme pro všechny úrovně od úplných začátečníků až po pokročilé. Nejvíce navštěvované jsou jazykové kurzy angličtiny a kurzy němčiny.

Vybrat si můžete ze široké nabídky jazykových kurzů zaměřených na:

 • obecný jazyk
 • konverzaci
 • obchodní jazyk
 • přípravných kurzů na mezinárodní zkoušky
 • věkovou skupinu 50+
 • právníky a právnickou terminologii
 • teenagery a přípravu na státní maturitu.

Skupinové jazykové kurzy vedou kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři. Náplň i tempo jazykového kurzu lektor aktuálně přizpůsobuje tak, aby jazykový kurz co nejlépe odpovídal potřebám a nárokům skupiny.

Pomaturitní studium

Pomaturitní studium je určeno primárně absolventům středních škol, kteří svou první maturitní zkoušku složili nebo složí v témže kalendářním roce, ve kterém zahajují pomaturitní studium. Těmto studentům zůstává tzv. statut studenta (sociální výhody, slevy na jízdném atd.), protože je pomaturitní studium zařazeno ve vyhlášce MŠMT 322/2005 Sb. pod číslem 132.

Jednoleté pomaturitní studium probíhá po celý školní rok vždy od září do června.

Pomaturitní studium je určeno studentům všech jazykových úrovní (od začátečníků až po pokročilé). Pomaturitní studium umožňuje studentům praktické zvládnutí cizího jazyka.

Cílem pomaturitního studia je rozšířit jejich jazykové znalosti, případně studenty jazykově připravit pro jejich další studium na vysoké škole.

Pomaturitní studium vedou kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři. V pomaturitním studiu využíváme nejmodernější učebnice a doplňkové výukové materiály. Pokrok všech studentů pravidelně vyhodnocujeme.

Po ukončení pomaturitního studia obdrží student osvědčení o absolvování kurzu, osvědčení s klasifikací a certifikát za nejvyšší dosaženou úroveň (Certifikát IJV).

Letní jazykové kurzy

Letní jazykové kurzy probíhají v letních měsících, tedy červnu, červenci a srpnu. Celoprázdninové letní kurzy probíhají jednou týdně, intenzivní letní jazykové kurzy pětkrát týdně v dopoledních nebo odpoledních hodinách v učebnách IJV, v Praze na Václavském náměstí.

Letní jazykové kurzy probíhají formou skupinových jazykových kurzů a jsou určeny pro širokou veřejnost.

Letní jazykové kurzy jsou rozděleny do jednotlivých úrovní a probíhají v malých skupinkách 4 nebo 10 studentů.

Letní jazykové kurzy jsou vhodné pro studenty, kteří si chtějí během krátké doby rozšířit své jazykové znalosti anebo nechtějí zapomenout, co se přes školní rok naučili.

Letní jazykové kurzy vedou kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři. Vzhledem k povaze konání letních jazykových kurzů (léto = volno) se jedná spíše o jazykové kurzy opakovací a zaměřené na obecný jazyk

Individuální jazykové kurzy

Individuální jazykové kurzy jsou určené všem studentům, kteří si chtějí rozšířit své jazykové znalosti, ale z nějakého důvodu jim nevyhovují skupinové jazykové kurzy.

Mezi častými důvody proč studenti volí individuální jazykové kurzy jsou nepravidelná pracovní doba, velmi specifické zaměření jazykového kurzu nebo nevyhovující práce ve skupině.

Individuální jazykový kurz znamená primárně jazykový kurz na míru pro jednoho studenta jedním lektorem (one-to-one). V případě, že student nevyžaduje úzce zaměřený jazykový kurz může zvolit naše zvýhodněné balíčky a pro studenty kamarády nabízíme zvýhodněné skupinové slevy.

Výhodou všech typů individuálních jazykových kurzů je maximální intenzita a individuální přístup ke studentovi, dále možnost volby termínu a času i místa jazykového kurzu. Pokud se studentovi plánovaná hodina z jakéhokoliv důvodu nehodí, má možnost ji zrušit, případně ji přesunout na jiný termín.

Individuální jazykové kurzy vedou kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři a obsah i tempo individuálního jazykového kurzu je lektorem přizpůsobován tak, aby jazykový kurz co nejlépe odpovídal potřebám a nárokům studenta. Nejvíce žádaná je individuální výuka angličtiny.

Individuální jazykové kurzy mohou probíhat buď v učebnách IJV v centru Prahy na Václavském náměstí nebo lektor může za studentem docházet do zaměstnání.

Specializované semináře

Specializované jazykové kurzy, tzv. semináře jsou určeny pro studenty, kteří hledají něco konkrétního.

Seminář je krátkodobý jazykový kurz pro jednoho studenta, který probíhá v učebnách IJV v centru Prahy. Jazyková škola je dostupná ze všech tras Metra.

Specializovaný seminář trvá 8 hodin, které mohou být rozloženy do jednoho nebo až čtyř dní.

Mezi oblíbené typy seminářů patří:

 • příprava na pohovor
 • telefonická komunikace
 • vedení porad a mítinků
 • obchodní korespondence
 • jazyk pro au-pair

Specializované semináře vedou kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři a obsah i tempo semináře je lektorem přizpůsobován tak, aby přesně odpovídal potřebám a nárokům studenta.

Víkendové jazykové kurzy

Víkendové jazykové kurzy angličtiny, nebo němčiny probíhají v sobotu v dopoledních hodinách v učebnách IJV, v centru Prahy na Václavském náměstí.

Víkendové jazykové kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost a probíhají ve skupinách 4 nebo 10 studentů.

Víkendové jazykové kurzy jsou vhodné pro ty studenty, kteří nemají přes týden na jazykový kurz čas nebo naopak na kurz dojíždí z mimopražské oblasti.

Víkendové jazykové kurzy vedou kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři a obsah i tempo semináře je lektorem přizpůsobován tak, aby přesně odpovídal potřebám a nárokům studentů ve skupině.

Firemní jazykové kurzy

Firemní jazykové kurzy představují komplexní řešení jazykového vzdělávání pro firmy a proto k jejich přípravě a průběhu přistupujeme zodpovědně. Organizace firemních jazykových kurzů probíhá v několika fázích, díky kterým jsme schopni pro vás zajistit kvalitní a optimální výuku, se kterou budete maximálně spokojeni.

V rámci firemních jazykových kurzů je může se jednat o krátkodobé i dlouhodobé studijní programy.

Velkou pozornost věnujeme kontrole průběhu jazykových kurzů a zjištěným výsledkům. Pravidelně vás seznamujeme s výsledky naší práce. Mezi základní monitoring firemních jazykových kurzů patří testování, kontrola docházky, hospitace, pravidelná hodnocení a dotazníky spokojenosti.

Monitorovat jazykové kurzy můžete i vy a to jen pouhým kliknutím myši! S naším klientským online systémem IJV24 máte všechny jazykové kurzy pod kontrolou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce zcela zdarma!

Firemní jazykové kurzy zpravidla probíhají v místě zaměstnání studentů, kam lektor pravidelně dochází, zároveň můžou jazykové kurzy probíhat v učebnách IJV, v centru Prahy na Václavském náměstí.

Firemní jazykové kurzy vedou kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři a obsah i tempo všech jazykových kurzů je lektorem přizpůsobován tak, aby přesně odpovídal potřebám a nárokům individuálního studenta nebo skupiny studentů.