Termíny kurzů

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
ŠJ pro úplné začátečníky I
standard 7-10 studentů
S19042 A1 17. 10 - 30. 1 ČT, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Embarque 1 (Lekce 1 - 4) 3 990 Kč Rezervovat volná místa

Obecná španělština - ŠJ pro úplné začátečníky I

Španělština pro úplné začátečníky I

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se nikdy španělštinu neučili
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu i výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Embarque 1

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici na Edelsa

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • předmětná zájmena
 • státní příslušnost (rod a číslo přídavných jmen)
 • tázací zájmena
 • přítomný čas (časování vybraných sloves, pravidelných sloves - ar, er, ir)
 • určitý a neurčitý člen
 • rod a číslo podstatných jmen
 • tázací zájmeno “kolik?”

Slovní zásoba

 • jména a příjmení
 • země a města, národnosti
 • dny v týdnu, měsíce v roce
 • pozdravy
 • světové strany a řadové číslovky
 • profese a pracoviště
 • barvy
 • poštovní adresa
 • studium a tituly

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
ŠJ pro falešné začátečníky II
standard 7-10 studentů
S19043 A1 17. 10 - 30. 1 ČT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Embarque 1 (Lekce 5 - 8) 3 990 Kč Rezervovat volná místa

Obecná španělština - ŠJ pro falešné začátečníky II

Španělština pro falešné začátečníky II

Pro koho je kurz určen? 

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy španělštiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem části úrovně A1 (znají předmětná zájmena, státní příslušnost (rod a číslo přídavných jmen), tázací zájmena, přítomný čas (časování vybraných sloves, pravidelných sloves - ar, er, ir), určitý a neurčitý člen, rod a číslo podstatných jmen, tázací zájmeno “kolik?”...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete a naučíte se základní slovní zásobu, osvojíte si novou gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná a známá témata

Učebnice

 • Embarque 1

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici na Edelsa

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přivlastňování
 • determinanty: mi/s, tu/s, su/s, nuesetro/a/s, vuestro/a/s, su/s
 • reflexivní slovesa: lavarse, levantarse, ducharse, baňarse...,
 • frekvenční příslovce: siempre, a veces, nunca, todos los días, normalmente

Slovní zásoba

 • barvy
 • lidé a volný čas
 • popis osob a charakteru
 • rodina a rodinné vztahy
 • dům a bydlení, popis místností a vybavení

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
ŠJ pro falešné začátečníky III
standard 7-10 studentů
S19044 A1 16. 10 - 5. 2 ST, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Embarque 1 (Lekce 9 - 12) 3 990 Kč Rezervovat volná místa

Obecná španělština - ŠJ pro falešné začátečníky III

Španělština pro falešné začátečníky III

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy španělštiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem alespoň poloviny úrovně A1 (znají předmětná zájmena, státní příslušnost (rod a číslo přídavných jmen), tázací zájmena, přítomný čas (časování vybraných sloves, pravidelných sloves - ar, er, ir), určitý a neurčitý člen, rod a číslo podstatných jmen, tázací zájmeno “kolik?”, přivlastňování, reflexivní slovesa, frekvenční příslovce...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete a naučíte se základní slovní zásobu, osvojíte si novou gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná a známá témata

Učebnice

 • Embarque 1

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici na Edelsa

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přítomný čas sloves: seguir, girar, ir, salir, llegar, abrir, cerrar, costar, almorzar, merendar, servir
 • předložky: a, de, en, por
 • tázací zájmena: kdy, kolik
 • vyjádření kontrastu
 • příslovce místa: aquí, ahí, allí
 • spojky: o, pero

Slovní zásoba

 • návštěva města
 • dopravní prostředky
 • kulturní stavby a památky
 • dovolená, výlety
 • popis okolí
 • důležité informace
 • jídlo a stravování
 • recepty
 • v restauraci - menu, objednávání

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
ŠJ pro mírně pokročilé I
standard 7-10 studentů
S19045 A2 15. 10 - 4. 2 ÚT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Embarque 2 (Lekce 1 - 6) 3 990 Kč Rezervovat volná místa

Obecná španělština - ŠJ pro mírně pokročilé I

Španělština pro mírně pokročilé I

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy španělštiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy španělštiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A1 (již umí časovat slovesa v přítomném čase, tvořit zápor, otázky, budoucí čas, gerundium, předložky místa, předpřítomný čas...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Embarque 2

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici na Edelsa

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • časování sloves v přítomném čase (pravidelná, nepravidelná slovesa)
 • rod a číslo přídavných jmen
 • tázací zájmena
 • minulý čas jednoduchý (El pretérito perfecto simple)
 • zájmena přímého objektu
 • vyjádření času pomocí: desde (que), desde hace, hace...que
 • předpřítomný čas (El pretérito perfecto compuesto)
 • frekvenční příslovce: muchas veces, varias veces, a veces, alguna vez, nunca
 • příslovce času: ya, todavía no
 • zájmena OD y OI

Slovní zásoba

 • osobní údaje
 • popis osoby, charakterové vlastnosti
 • volný čas, záliby
 • studium, práce
 • životní fáze
 • zaměstnání, životopis, motivační dopis
 • cestování
 • dovolená - typy ubytování, ubytovací zařízení, služby

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
ŠJ pro mírně pokročilé III
standard 7-10 studentů
S19046 A2 14. 10 - 10. 2 PO, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Embarque 2 (Lekce 11 - 16) 3 990 Kč Rezervovat volná místa

Obecná španělština - ŠJ pro mírně pokročilé III

Španělština pro mírně pokročilé III

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy španělštiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy španělštiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostemA1 (již umí časovat slovesa v přítomném čase, tvořit zápor, otázky, budoucí čas, gerundium, předložky místa, předpřítomný čas, znají frekvenční příslovce, příslovce času, ...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Embarque 2

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici na Edelsa

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • vyprávění pomocí: primero, luego, despuś, por último, al final
 • užití časů pretérito perfecto simple aimperfecto
 • předložky: a, de, en
 • vyjádření důsledku
 • imperativ pravidelných a nepravidelných sloves, reflexivních sloves
 • subjunktiv
 • rozkazovací způsob - zápor
 • přivlastňovací zájmena: mío/a/s, tuyo/a/s, suyo/a/s, nuestro/a/s, vuestro/a/s

Slovní zásoba

 • historie a památky
 • dopravní prostředky: metro
 • zdravotnictví a profese
 • části těla, nemoci a symptomy, léky
 • materiály
 • uchovávání potravin, stolování
 • jídlo a pití
 • typické španělské pokrmy

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
ŠJ pro středně pokročilé I
speciál 4-6 studentů
S19047 B1 17. 10 - 30. 1 ČT, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 30 Embarque 3 (Lekce 1 - 3) 5 350 Kč Rezervovat volná místa

Obecná španělština - ŠJ pro středně pokročilé I

Španělština pro středně pokročilé I

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se španělštinu učili a mají upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí španělštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A2 (již umí přítomný čas, tvořit zápor, otázky, budoucí čas, gerundium, předložky místa, předpřítomný čas, minulý čas jednoduchý, rozkazovací způsob, frekvenční příslovce a zájmena přímého a nepřímého objektu, indikativ a subjunktiv...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete odpovídající komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Embarque 3

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici na Edelsa

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • El contraste pretérito perfecto simple/imperfecto
 • Las expresiones de tiempo: ayer, el otro día, hace dos años
 • El pretérito imperfecto
 • Pronombres interrogativos con preposición
 • Adverbios interrogativos
 • Uso del infinitivo e indicativo para expresar acciones simultáneas, consecutivas y delimitación: al + infinitivo, cuando, mientras, hasta que
 • Adjetivos con ser y estar
 • El superlativo

Slovní zásoba

 • Comprender experiencias culturales en el pasado de diferentes interlocutores, Contar acontecimientos en el pasado, Describir acontecimientos en el pasado
 • Invitar, Aceptar o rechazar una invitación
 • Preguntar si está de acuerdo, Expresar acuerdo y desacuerdo
 • Pedir y dar información, Organizar la información
 • Hablar de acciones pasadas simultáneas y consecutivas
 • Expresar delimitación
 • Preguntar si se acuerda o se ha olvidado
 • Expresar lo que se recuerda/no se recuerda
 • Presentar propuestas de mejora de las ciudades
 • Expresar causa
 • Entervista en un salón inmobiliario
 • Indicar si ha ocurrido o no una acción

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás

Nevíte, jaký kurz si vybrat? Potřebujete poradit? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Ukázková hodina zdarma

Napište nám své kontaktní údaje a my Vám dáme vědět, jakmile budou vypsány termíny ukázkových hodin.

Pojďte to zkusit!

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy španělštiny

Letní kurzy španělštiny

když si chcete léto aktivně užít
2 termíny
od 2 590,-

Konverzace ve španělštině

když se vám nedostává slov
1 termín
od 5 350,-