Termíny kurzů

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
Španělština pro úplné začátečníky I
6-8 studentů
S21226 A1 7. 3 - 20. 6 PO, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Embarque 1 (lekce 1 - 4) 4 490 Kč Rezervovat volná místa

Obecná španělština - Španělština pro úplné začátečníky I

Jazyková úroveň A0
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Embarque 1
Studijní plán Lekce 1 - 4
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom


Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se nikdy španělštinu neučili
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Embarque 1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • předmětná zájmena
 • státní příslušnost (rod a číslo přídavných jmen)
 • tázací zájmena
 • přítomný čas (časování vybraných sloves, pravidelných sloves - ar, er, ir)
 • určitý a neurčitý člen
 • rod a číslo podstatných jmen
 • tázací zájmeno “kolik?”

Slovní zásoba

 • jména a příjmení
 • země a města, národnosti
 • dny v týdnu, měsíce v roce
 • pozdravy
 • světové strany a řadové číslovky
 • profese a pracoviště
 • barvy
 • poštovní adresa
 • studium a tituly

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu 

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Španělština pro falešné začátečníky II
6-8 studentů
S21227 A1 8. 3 - 14. 6 ÚT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Embarque 1 (lekce 5 - 8) 4 490 Kč Rezervovat volná místa

Obecná španělština - Španělština pro falešné začátečníky II

Jazyková úroveň A1
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Embarque 1
Studijní plán Lekce 5 - 8
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom


Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy španělštiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem části úrovně A1 (znají předmětná zájmena, státní příslušnost (rod a číslo přídavných jmen), tázací zájmena, přítomný čas (časování vybraných sloves, pravidelných sloves - ar, er, ir), určitý a neurčitý člen, rod a číslo podstatných jmen, tázací zájmeno “kolik?”...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete a naučíte se základní slovní zásobu, osvojíte si novou gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná a známá témata

Učebnice

 • Embarque 1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přivlastňování
 • determinanty: mi/s, tu/s, su/s, nuestro/a/s, vuestro/a/s, su/s
 • reflexivní slovesa: lavarse, levantarse, ducharse, baňarse...,
 • frekvenční příslovce: siempre, a veces, nunca, todos los días, normalmente

Slovní zásoba

 • barvy
 • lidé a volný čas
 • popis osob a charakteru
 • rodina a rodinné vztahy
 • dům a bydlení, popis místností a vybavení

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Španělština pro falešné začátečníky IV
6-8 studentů
S21228 A1 7. 3 - 20. 6 PO, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Embarque 1 (lekce 13 - 16) 4 490 Kč Rezervovat volná místa

Obecná španělština - Španělština pro falešné začátečníky IV

Jazyková úroveň A1
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Embarque 1
Studijní plán Lekce 13 - 16
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom


Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy španělštiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem alespoň polovině úrovně A1 (znají předmětná zájmena, rod a číslo přídavných jmen, tázací zájmena, přítomný čas (časování vybraných sloves, pravidelných sloves - ar, er, ir), určitý a neurčitý člen, rod a číslo podstatných jmen, tázací zájmeno “kolik?”, přivlastňování, determinanty: mi/s, tu/s, su/s, nuestro/a/s, vuestro/a/s, su/s, reflexivní slovesa: lavarse, levantarse, ducharse, baňarse..., frekvenční příslovce: siempre, a veces, nunca, todos los días, normalmente...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete a naučíte se základní slovní zásobu, osvojíte si novou gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná a známá témata

Učebnice

 • Embarque 1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • časové výrazy: maňana, ahora, hoy, el + día de la semana, en + mes
 • slovesa oder, venir, quedar
 • porovnání pomocí struktur: más...que/menos...que
 • ser+ popis oblečení
 • relativní zájmeno que
 • jednoduchý minulý čas
 • pravidelná slovesa
 • determinanty este/a/os/as, es/a/o/as, aquel/aquella/os/as
 • neosobní slovesa llover, nevar

Slovní zásoba

 • kultura: výstavy, tanec, hudba, kino
 • volný čas a koníčky
 • oblečení
 • počasí - meteorologické jevy
 • roční období
 • média 

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Španělština pro mírně pokročilé I
6-8 studentů
S21229 A2 7. 3 - 20. 6 PO, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Embarque 2 (lekce 1 - 6) 4 490 Kč Rezervovat volná místa

Obecná španělština - Španělština pro mírně pokročilé I

Jazyková úroveň A2
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Embarque 2
Studijní plán Lekce 7 - 10
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom


Pro koho je kurz určen? 

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy španělštiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy španělštiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A1 (již umí časovat slovesa v přítomném čase, tvořit zápor, otázky, budoucí čas, gerundium, předložky místa, předpřítomný čas, rod a číslo přídavných jmen, tázací zájmena, minulý čas jednoduchý, předpřítomný čas...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Embarque 2

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • stupňování přídavných jmen (pravidelné)
 • užití minulého času jednoduchého a předpřítomného času
 • sloveso ser + přídavné jméno pro popis oblečení
 • sloveso referir + jméno/infinitiv
 • gerundium pravidelných a nepravidelných sloves
 • užití přítomného času prostého a průběhového
 • stupňování přídavných jmen (nepravidelné)
 • minulý čas průběhový (pravidelná a nepravidelná slovesa)
 • časové výrazy: siempre, casi siempre, a veces, generalmente, nunca, en aquella época, todos los aňos/días, antes/ahora

Slovní zásoba

 • nakupování - obchodní centrum a jeho oddělení
 • oděvy, obuv a doplňky
 • velikosti, druhy a typy materiálů
 • nakupování ve Španělsku
 • sport a volný čas
 • sportování v tělocvičně/posilovně, sportování v přírodě
 • olympijské a paralympijské hry
 • adrenalinové sporty

Zakončení kurzu 

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás

Nevíte, jaký kurz si vybrat? Potřebujete poradit? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Ukázková hodina zdarma

Napište nám své kontaktní údaje a my Vám dáme vědět, jakmile budou vypsány termíny ukázkových hodin.

Pojďte to zkusit!

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy španělštiny

Letní kurzy španělštiny

když si chcete léto aktivně užít