Termíny kurzů

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
Italština pro úplné začátečníky I
6-8 studentů
S2230 A1 19. 10 - 8. 2 ST, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Nuovissimo Progetto Italiano 1 lekce 0-2 4 790 Kč
2 874 Kč
Rezervovat poslední volná místa

Obecná italština - Italština pro úplné začátečníky I

Jazyková úroveň A0
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Nuovissimo Progetto Italiano 1
Studijní plán Lekce 0 - 2
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom.

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se nikdy italštinu neučili
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu i výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Nuovissimo Progetto Italiano 1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • výslovnost
 • rod a číslo podstatných a přídavných jmen
 • osobní zájmena
 • vykání
 • přítomný čas
 • určitý a neurčitý člen
 • předložky
 • základní a řadové číslovky

Slovní zásoba

 • abeceda
 • pozdravy
 • představení se (jméno, věk, profese)
 • národnosti
 • telefonování; emaily
 • ve městě (kde, kam, jak)
 • popis osob
 • volný čas
 • pozvání
 • bydlení
 • dny v týdnu
 • čas

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu 

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás na tel. 296 325 328, e-mail: info@ijv.cz
Italština pro falešné začátečníky I
6-8 studentů
S2231 A1 18. 10 - 31. 1 ÚT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Nuovissimo Progetto Italiano 1 lekce 3-5 4 790 Kč Obsazeno

Obecná italština - Italština pro falešné začátečníky I

Jazyková úroveň A1
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Nuovissimo Progetto Italiano 1
Studijní plán Lekce 3 - 5
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom.

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy italštiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy italštiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem části úrovně A1 (již znají alespoň rod a číslo podstatných a přídavných jmen, osobní zájmena, člen určitý a neurčitý, časování pravidelných sloves v přítomném čase...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu i výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Nuovissimo Progetto Italiano 1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • předložky se členem
 • dělivý člen
 • přivlastňovací zájmena
 • příslovce místa + výrazy c´é
 • příčestí minulé - pravidelná/nepravidelná slovesa
 • minulý čas složený - pomocná slovesa essere/avere
 • příslovce ci
 • příslovce času
 • budoucí čas prostý a složený - pravidelná/nepravidelná slovesa + užití
 • podmínkové věty (1.typ)

Slovní zásoba

 • volný čas
 • pozvání
 • posílání obálky/balíku
 • obchody (kdy otevírá/zavírá..?)
 • vyjádření nejistoty/pochybnosti
 • poděkování
 • měsíce + roční období
 • základní číslovky 1000-1000000
 • vyjádření ceny
 • psaní (ne)formálního emailu
 • důležitá telefonní čísla v Itálii
 • vyprávění v minulosti
 • pracovní pohovor (co jste vystudoval? jaké máte zkušenosti?)
 • bar - objednávání/nabízení
 • oslavy (Vánoce, konec roku)
 • plánování (předpovědi, sliby,..)
 • organizování výletu
 • cestování
 • předpověď počasí
 • italské svátky
 • cestování vlakem v Itálii

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu 

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás na tel. 296 325 328, e-mail: info@ijv.cz
Italština pro mírně pokročilé I
6-8 studentů
S2232 A2 20. 10 - 23. 2 ČT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Nuovissimo Progetto Italiano 1 lekce 6-8 4 790 Kč
3 513 Kč
Rezervovat poslední volná místa

Obecná italština - Italština pro mírně pokročilé I

Jazyková úroveň A2
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Nuovissimo Progetto Italiano 1
Studijní plán Lekce 6 - 8
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom.

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se italštinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí italštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A1 (znají rod a číslo podstatných a přídavných jmen, osobní zájmena, určitý, neurčitý a dělivý člen, přítomný čas, minulý čas složený, budoucí čas, základní a řadové číslovky, předložky i se členem...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Nuovo Progetto Italiano 1

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přivlastňovací zájmena
 • imperfektum
 • minulý čas složený nebo imperfektum
 • předminulý čas
 • zájmena 4.pádu - jejich postavení u sloves + shoda s příčestím minulým
 • zájmeno ne

Slovní zásoba

 • restaurace (jídlo a stolování)
 • kuchyně (vaření)
 • rodina
 • kino a filmy
 • vzpomínání (zvyky v dětství)
 • nakupování
 • vyjádření (ne)souhlasu
 • vyjádření radosti/zklamání
 • nabídnutí/odmítnutí pomoci

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu 

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás na tel. 296 325 328, e-mail: info@ijv.cz
Italština pro středně pokročilé I - MINISKUPINA
3-5 studentů
S2233 B1 19. 10 - 1. 2 ST, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Nuovo Progetto Italiano 2 lekce 1 - 3 5 990 Kč Obsazeno

Obecná italština - Italština pro středně pokročilé I - MINISKUPINA

Jazyková úroveň B1
Intenzita 1x týdně
Časová dotace 30 x 45 minut
Lektor český
Učebnice Nuovo Progetto Italiano 2
Studijní plán Lekce 1 - 3
Způsob výuky Pokud to situace dovolí, bude výuka probíhat osobně v našich učebnách. Pokud ne, bude výuka dočasně probíhat online přes Zoom.

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se italštinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí italštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá A2 (znají rod a číslo podstatných a přídavných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, určitý, neurčitý a dělivý člen, přítomný čas, minulý čas složený, imperfektum, předminulý čas, budoucí čas, základní a řadové číslovky, předložky se členem, konjunktiv přítomný a minulý, kondicionál prostý a složený, ...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si osvojíte novou slovní zásobu a gramatiku, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Nuovo Progetto Italiano 2

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • I pronomi combinati
 • I pronomi combinati nei tempi composti
 • Aggettivi, pronomi e avverbi interrogativi
 • I pronomi relativi
 • Chi come pronome relativo
 • Altri pronomi relativi (coloro che); stare + gerundio, stare per + infinito
 • La comparazione tra due nomi o pronomi
 • I verbi farcela e andarsene
 • La comparazione tra due aggettivi, verbi o quantità
 • Il superlativo, Il superlativo assoluto
 • Forme particolari di comparazione e di superlativo

Slovní zásoba

 • Rassicurare qualcuno; Complimentarsi con qualcuno; Esprimere dispiacere; Scusarsi, rispondere alle scuse; Esprimere sorpresa e incredulità; Raccontare un evento passato; Facoltà universitarie e relative figure professionali
 • Operazioni bancarie; Diversi modi di formulare una domanda; Leggere e scrivere un'e-mail/una lettera formale; Formule di apertura e di chiusura; Lettera di presentazione per un posto di lavoro; Proverbi italiani; Cercare lavoro; Leggere annunci di lavoro e scrivere un Curriculum Vitae; Un colloquio di valoro; Alcune professioni
 • Fare paragoni; Descrivere una città; Operare confronti ed esprimere preferenze su cose e persone; Aggettivi e sostantivi geografici; Prenotare una camera in albergo; Chiedere e dare informazioni; Servizi alberghieri; Firenze e i suoi monumenti; Viaggi e vacanze; Chiedere e dare informazioni turistiche; Lettera di reclamo

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu 

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás na tel. 296 325 328, e-mail: info@ijv.cz

Nevíte, jaký kurz si vybrat? Potřebujete poradit? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Konzultace zdarma

Uvažujete nad jazykovým kurzem IJV? Potřebujete poradit, který by pro vás byl ten pravý? Tato konzultace je určena právě vám. Zjistíme vaše individuální potřeby a navrhneme to nejlepší možné řešení.
Vyplňte své kontaktní údaje a napište zprávu. Ozveme se obratem.

Spojte se s námi!

*na e-mail vám pošleme další informace ke konzultaci a domluvíme přesný termín.

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy italštiny

Letní kurzy italštiny

když si chcete léto aktivně užít