Termíny kurzů

Filter

Termín kurzu

Délka kurzu


Typ kurzu

Cena

Celoprázdninové kurzy

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
Angličtina pro falešné začátečníky
standard 7-10 studentů
L2006 A1 13. 7 - 14. 9 PO, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 20 Vlastní materiály IJV 2 590 Kč Rezervovat volná místa

Letní kurzy angličtiny - Angličtina pro falešné začátečníky

Angličtina pro falešné začátečníky

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy angličtiny učili, nebo pro ty, kdo si chtějí základy angličtiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A1 (již znají alespoň přítomný čas prostý - oznamovací větu, otázku a zápor, minulý čas prostý, přítomný čas průběhový, umí vyjádřit budoucnost pomocí will, going to)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete základní slovní zásobu, znalost základů začátečnické gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná a známá témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • sloveso “to be” (kladná věta, otázka, zápor)
 • přivlastňovací zájmena
 • přítomný čas prostý
 • jednotné a množné číslo podstatných jmen (a/an/some/any)
 • minulý čas prostý
 • přítomný čas průběhový a prostý
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • vyjádření budoucnosti pomocí will/going to
 • stupňování přídavných jmen
 • předpřítomný čas

Slovní zásoba

 • osobní údaje
 • rodina, popis osoby
 • denní režim
 • popis místa, bydlení, města
 • svátky a oslavy
 • prázdniny
 • jídlo
 • budoucnost a předpovědi
 • úspěchy

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Angličtina pro mírně pokročilé
standard 7-10 studentů
L2007 A2 20. 7 - 21. 9 PO, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 20 Vlastní materiály IJV 2 590 Kč Rezervovat volná místa

Letní kurzy angličtiny - Angličtina pro mírně pokročilé

Angličtina pro mírně pokročilé 

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se angličtinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí angličtinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A2 (znají rozdíly v užití přítomného času prostého a průběhového, znají minulý čas prostý a průběhový, umí použít předpřítomný čas prostý, umí stupňovat přídavná jména, fráze would like a like, be going to, užití infinitivu a –ing po slovesech, která se s nimi pojí, použití pasiva, nepřímé řeči, jsou seznámeni s předminulým časem prostým)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete slovní zásobu vybraných témat, upevníte znalost mírně pokročilé gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přítomný čas prostý a průběhový
 • minulý čas prostý a průběhový
 • vyjádření budoucnosti pomocí going to/will
 • stupňování přídavných jmen (2. a 3. stupeň)
 • předpřítomný čas a minulý čas prostý
 • kondicionál (0 a 1)
 • pasivum
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy
 • vztažné věty

Slovní zásoba

 • záliby
 • vztahy
 • prázdniny, dovolená
 • rodina, popis osob
 • ambice, sny, zábava
 • filmy, televizní zábava
 • vzdělávání, školský systém
 • popis místa a bydlení
 • svátky, oslavy, festivaly

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Angličtina pro mírně pokročilé
standard 7-10 studentů
L2008 A2 22. 7 - 23. 9 ST, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 20 Vlastní materiály IJV 2 590 Kč Rezervovat volná místa

Letní kurzy angličtiny - Angličtina pro mírně pokročilé

Angličtina pro mírně pokročilé 

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se angličtinu učili a mají upevněné základní znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí angličtinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A2 (znají rozdíly v užití přítomného času prostého a průběhového, znají minulý čas prostý a průběhový, umí použít předpřítomný čas prostý, umí stupňovat přídavná jména, fráze would like a like, be going to, užití infinitivu a –ing po slovesech, která se s nimi pojí, použití pasiva, nepřímé řeči, jsou seznámeni s předminulým časem prostým)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu si zopakujete slovní zásobu vybraných témat, upevníte znalost mírně pokročilé gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • přítomný čas prostý a průběhový
 • minulý čas prostý a průběhový
 • vyjádření budoucnosti pomocí going to/will
 • stupňování přídavných jmen (2. a 3. stupeň)
 • předpřítomný čas a minulý čas prostý
 • kondicionál (0 a 1)
 • pasivum
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy
 • vztažné věty

Slovní zásoba

 • záliby
 • vztahy
 • prázdniny, dovolená
 • rodina, popis osob
 • ambice, sny, zábava
 • filmy, televizní zábava
 • vzdělávání, školský systém
 • popis místa a bydlení
 • svátky, oslavy, festivaly

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Intermediate English
standard 7-10 studentů
L2009 B1 23. 7 - 24. 9 ČT, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 20 Vlastní materiály IJV 2 590 Kč Rezervovat poslední volná místa

Letní kurzy angličtiny - Intermediate English

Intermediate English

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se angličtinu učili a mají upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí angličtinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem B1 (znají rozdíly v užití přítomného času prostého a průběhového, minulého času prostého a průběhového, znají předpřítomný čas prostý a průběhový, umí stupňovat přídavná jména, užití infinitivu a –ing po slovesech, která se s nimi pojí, použití modálních sloves nejen pro schopnosti, ale i pro vyjádření nutnosti/možnosti apod., umí použít první, druhou a třetí podmínkovou větu, vztažné věty, nepřímou řeč, dovětky…)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete odpovídající komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • present simple and continuous
 • past simple and continuous
 • present perfect simple and continuous
 • passive
 • quantifiers
 • modal verbs
 • conditionals: 0, 1, 2, 3
 • reported speech
 • relative clauses

Slovní zásoba

 • food, music
 • travelling
 • holidays
 • newspapers
 • everyday activities
 • obligation, permissions
 • parents and children
 • meals
 • films

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Intermediate English
standard 7-10 studentů
L2010 B1 14. 7 - 15. 9 ÚT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 20 Vlastní materiály IJV 2 590 Kč Rezervovat poslední volná místa

Letní kurzy angličtiny - Intermediate English

Intermediate English

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se angličtinu učili a mají upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí angličtinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem B1 (znají rozdíly v užití přítomného času prostého a průběhového, minulého času prostého a průběhového, znají předpřítomný čas prostý a průběhový, umí stupňovat přídavná jména, užití infinitivu a –ing po slovesech, která se s nimi pojí, použití modálních sloves nejen pro schopnosti, ale i pro vyjádření nutnosti/možnosti apod., umí použít první, druhou a třetí podmínkovou větu, vztažné věty, nepřímou řeč, dovětky…)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete odpovídající komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • present simple and continuous
 • past simple and continuous
 • present perfect simple and continuous
 • passive
 • quantifiers
 • modal verbs
 • conditionals: 0, 1, 2, 3
 • reported speech
 • relative clauses

Slovní zásoba

 • food, music
 • travelling
 • holidays
 • newspapers
 • everyday activities
 • obligation, permissions
 • parents and children
 • meals
 • films

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Upper-intermediate English
standard 7-10 studentů
L2011 B2 15. 7 - 16. 9 ST, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 20 Vlastní materiály IJV 2 590 Kč Rezervovat volná místa

Letní kurzy angličtiny - Upper-intermediate English

Upper-intermediate English

Pro koho je kurz určen? 

 • kurz je určen pro studenty, kteří se angličtinu učili a mají výborně upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí angličtinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem B2 (studenti nemají problém s uvědomováním si časových rovin – znají rozdíly v užití přítomného času prostého a průběhového, minulého času prostého a průběhového, předpřítomného času prostého a průběhového, předminulého času prostého a průběhového, vyjádření budoucnosti, bez problémů užívají ve své řeči infinitiv a gerundium, používají členy,, účelové věty, umí použít modální slovesa nejen pro vyjádření schopnosti, ale i pro vyjádření nutnosti/možnosti apod., umí použít všechny typy podmínkových vět, vztažné věty, nepřímou řeč, dovětky, …)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitě psanému i mluvenému projevu a natrénujete odpovídající komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • present/past/present perfect simple and continuous
 • infinitive structures
 • different uses of “like”
 • conditionals: 0, 1, 2, 3
 • phrasal verbs “make” x “do”
 • future
 • real and hypothetical situations
 • relative clauses
 • absolute adjectives

Slovní zásoba

 • personal qualities and first impressions
 • the age and long life
 • job vocabulary (discussion about dream jobs), CVholidays
 • to be famous
 • technology
 • a place to go on holiday
 • city life and relocation
 • responding naturally to news
 • going to extremes

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
Advanced English
standard 7-10 studentů
L2012 C1 15. 7 - 16. 9 ST, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 20 Vlastní materiály IJV 2 590 Kč Rezervovat volná místa

Letní kurzy angličtiny - Advanced English

Advanced English 

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se angličtinu učili a mají výborně upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí angličtinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem C1 (studenti nemají problém s uvědomováním si časových rovin – znají rozdíly v užití přítomného času prostého a průběhového, minulého času prostého a průběhového, předpřítomného času prostého a průběhového, předminulého času prostého a průběhového, umí vyjádřit budoucnost, bez problémů užívají ve své řeči infinitiv a gerundium, používají členy, účelové věty, umí použít modální slovesa pro vyjádření schopnosti i nutnosti/možnosti apod., umí použít všechny typy podmínkových vět i je kombinovat, vztažné věty, nepřímou řeč, dovětky, …)
 • kurz má rychlejší sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovednosti a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitě psanému i mluvenému projevu a natrénujete komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • present tenses
 • narrative tenses
 • reporting verbs
 • relative clauses
 • modal verbs: must, might x can't
 • unreal conditionals
 • comparisons
 • use of general pronoun
 • adjectives and adverbs
 • imperative forms
 • conditionals 0, 1, 2

Slovní zásoba

 • set in the past, daily routine, history of your family
 • mysteries, the universe, aliens
 • the brain - idioms with brain
 • gender
 • let’s get drinks - coffee, alcohol
 • advertising
 • public service announcements
 • health
 • crime and punishment

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Ukázková hodina zdarma

Napište nám své kontaktní údaje a my Vám dáme vědět, jakmile budou vypsány termíny ukázkových hodin.

Pojďte to zkusit!

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy angličtiny

Obecná angličtina

když hledáte od všeho trochu

Konverzace v angličtině

když se vám nedostává slov

Angličtina pro právníky

když chcete objevit svět profesionálů

Angličtina pro lékaře

a zdravotní sestry