V životopise tvrdil, že umí anglicky

7.9.2022
Jazykové vzdělávání

Opravdu může prezentovat v angličtině?

Zaměstnavatele zajímá jen skutečná úroveň jazyka a hmatatelné výsledky. Bude zaměstnanec schopen vyřídit telefonát v angličtině? Je schopný se za půl roku zlepšit tak, aby mohl prezentovat v němčině? Vrátí se nám vynaložené finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců? Na tyto otázky vám odpoví komplexní jazykové testování.

Komplexní testování aneb jazykový audit

Jazykový audit zajistí objektivní jazykové přezkoušení zaměstnance. Nebudeme hodnotit, jak umí gramatiku nebo jak zvládá látku probranou v jazykovém kurzu. Zaměříme se na to, jak je schopen s tím co umí, komunikovat a jak umí jazyk používat. Potrápíme ho rozsáhlým písemným testem, který odhalí i ty nejmenší odchylky ve znalostech. Sami to ale znáte; učíte se hlavně gramatiku, nová slovíčka, čtete anglické knížky a díváte se na anglické filmy. Máte-li ale cizincovi poradit jak se dostane na Karlův most, zablokujete se. Právě proto, že i sebelepší písemný test nedokáže odhalit, že zaměstnanec neumí vůbec mluvit. Proto po písemném testu následuje ústní přezkoušení, které ověří schopnost zaměstnance komunikovat a reagovat. Výsledkem jazykového auditu je objektivní detailní analýza jazykových znalostí zaměstnance. Ukážeme vám, co umí a co naopak neumí, naplánujeme, za jak dlouho udělá pokrok a jak velký bude. Jazykové znalosti zaměstnance zasadíme do úrovně SERR (Společný Evropský Referenční Rámec pro jazyky) a také je porovnáme s ostatními zaměstnanci.

Jazykový audit napoví

Pokud tedy plánujete zahájit jazykovou výuku ve vaší společnosti a potřebujete zjistit jazykové znalosti studentů, či plánujete přijmout nové zaměstnance a chcete si ověřit, zda umí jazyk na úrovni potřebné pro danou pozici nebo chcete zaměstnance motivovat, volte jazykový audit. Objektivně a nezávisle zhodnotíme jazykové znalosti vašich zaměstnanců. Připravíme vám plán dalšího vzdělávání zaměstnanců a to vše zcela zdarma, pokud se rozhodnete pro výuku s IJV. Svěřte se do rukou profesionálů.

Autor
článku

Jaroslava Klopf

Mohlo by se hodit...