Úspěšný nový školní rok!

2.9.2021
Různé

Milí studenti, kolegyně, kolegové, 

minulý školní rok byl pro nás všechny velmi netradiční: žáci a studenti se museli učit převážnou část školního roku doma, stejně tak jako my jsme museli pracovat z domova, zdokonalili jsme se v online mítincích i výuce a většina rodičů se stala pro toto období „domácími učiteli“.

Velké poděkování patří úplně všem. Studentům za jejich trpělivý přístup, kteří pracovali z domova, obětavě pomáhali svým dětem v době distančního vzdělávání, a k tomu si našli čas chodit do našich jazykových kurzů. Lektorům, učitelům, pro které nebyla tato situace vůbec jednoduchá. 

Všechny ukazatelé naznačují, že školní rok 2021/22 by mohl být hodně podobný tomu, jak ho známe. Jako škola stále pokračujeme v nastavených standardech týkající se Covidu-19 a pevně věříme, že i nadále se nám bude vyhýbat velkým obloukem. Budeme se snažit, aby následující školní rok byl pro vás, naše studenty rokem přínosným, plným nových poznatků a krásných zážitků. 

Přejeme všem klidný start do nového školního roku, hodně sil a chuti do učení, všem lektorům a učitelům hlavně to, aby mohli učit ve škole.

Úspěšný nový školní rok!

Autor
článku

Jaroslava Klopf

Mohlo by se hodit...