Proč skládat zkoušku Cambridge English?

3.2.2021
Jazykové vzdělávání

Už dlouho studujete cizí jazyk a rádi byste získali kvalifikované potvrzení o své úrovni? Tak neváhejte a vyberte si takovou zkoušku, která je uznávána po celém světě. Certifikát vám otevírá nové možnosti nejen ve studijním, ale i v profesním životě.

Právě mezinárodní Cambridgeské zkoušky patří k nejrozšířenějším jazykovým certifikátům po celém světě. Zkoušky pokrývají všechny jazykové úrovně mezinárodní klasifikace úrovní SERR. Vzhledem k tomu, že na sebe jednotlivé úrovně navazují je možné neustále rozvíjet svůj jazyk a posouvat své znalosti krok za krokem. Zkouška je pro každého kdo má zájem zlepšit své jazykové znalosti a dovednosti.

Pět důvodů proč si vybrat zrovna Cambridgeské zkoušky:

  • Nejrozšířenější jazykový certifikát
  • Pokrývají všechny úrovně cizího jazyka
  • Britská i americká angličtina
  • Zkouška pokryje komplexní osvojení jazyka
  • Zvyšuje šanci v profesním uplatnění

Co znamená zkratka SERR?

Zkratka SERR znamená  - Společný evropský referenční rámec pro jazyky, což je dokument, který vytvořila Rada Evropy za účelem sjednotit jazykové úrovně. Dokument nám uvádí tři základní úrovně cizího jazyka, které se následně dělí na 6 stupňů - A1, A2, B1, B2, C1, C2. Každá z těchto úrovní se zaměřuje na tři základní body: porozumění, mluvení a psaní. Mezi hlavní výhodu tohoto rámce je fakt, že sjednocuje všechny jazykové úrovně po celém světě.

Jakým způsobem se skládají Cambridgeské zkoušky?

Mezinárodní Cambridgeské zkoušky se skládají ze čtyř částí. První částí je čtení + gramatika (use of English) následuje psaní, poslech a mluvení. Každá z těchto částí má určené časové rozhraní, které se liší dle úrovně, kterou chcete složit. Následně přichází na řadu mluvení, kde jsou studenti rozděleny do dvojic a testuje se jejich schopnost reagovat a komunikovat v cizím jazyce. Jsou dvě možnosti jakým způsobem lze zkoušku splnit, zkouška se dá skládat buď osobně nebo na počítači. Je tedy jen na studentovi jakou cestu si zvolí.

Jak se efektivně připravit na zkoušky?

Každému vyhovuje něco jiného, proto je důležité zvolit si takovou cestu, která pro vás bude tou nejefektivnější. Ať už se rozhodnete pro individuální kurz či samostudium, existuje mnoho materiálů, které vás skvěle připraví. Mohu vám doporučit například webové stránky Cambridge Assessment English, kde jsou zdarma zveřejněny nejen vzorové testy, ale také podklady k samostudiu.

IJV a příprava na Cambridgeské zkoušky

IJV každoročně připravuje své studenty pomaturitních kurzů právě na Cambridgeské zkoušky. V rámci druhého semestru se studenti soustředí na úspěšné složení zkoušek. Příprava začíná již v únoru, kdy se studenti rozhodují, zda se budou chtít na zkoušky připravit. Dále čeká studenty tvz. MOCK test, který je velmi podobný samotnému testu. Studenti tak mají možnost otestovat své znalosti a zjistit jaká úroveň by pro ně byla nejlepší. Na základě vyhodnocení MOCK testů se studenti začnou připravovat. Před koncem semestru pak čeká studenty další MOCK test, který určí zda jejich znalost odpovídá zvolené úrovni a oni jsou tak připraveni úspěšně složit zkoušku Cambridge English.

 

Zaujali vás Cambridgeské zkoušky? Tak neváhejte a běžte se podívat na vypsané termíny.

Držím vám palce a přeji hodně úspěchů.

Autor
článku

Natálie Havlíčková

Mohlo by se hodit...