Polyglot, kdo to vlastně je?

17.2.2021
Jazykové vzdělávání

Možná jste už někdy zaslechli slovo polyglot. Ale co vlastně znamená být polyglotem? A jak se polyglot liší od bilingvního člověka? A kolika jazyky plynně hovoří hyperpolyglot?

Slovo polyglot má řecký původ a vzniklo spojením řeckých slov polýs = mnoho a glótta = jazyk. Označuje tak člověka, který ovládá několik jazyků. Ptáte se, kolika jazyky musíte umět mluvit, psát nebo číst, abyste se stali polyglotem? Teoreticky vám k tomu stačí pouze dva jazyky, ale některé zdroje uvádí, že byste měli ovládat více než čtyři nebo pět jazyků, abyste se stali opravdovým polyglotem. Pokud plynně ovládáte dva jazyky, pak jste bilingvní. Za bilingvního člověka zpravidla považujeme například lidi, kteří mají dvojjazyčnou výchovu, nebo dlouhodobě pobývají v cizí zemi, kde druhý jazyk aktivně používají.

V případě, že stejnou měrou skvěle ovládáte tři jazyky, stáváte se trilingvní osobou. A pokud jich ovládáte ještě víc, jste multilingvní. Obecně se tato schopnost komunikovat v mnoha jazycích nazývá multilingvismus. A určitě je to skvělé, neboť s tím se ve svět nikdy neztratíte a zároveň si neustále rozšiřujete své obzory, protože společně s novým jazykem vždy poznáváte i novou kulturu. A protože jsou si jazyky v rámci tzv. jazykových rodin různě příbuzné, nemusí být vždy přidání dalšího jazyka oříškem. Tak například pokud umíte francouzsky a španělsky, už snadněji se naučíte italsky.

A už jste někdy slyšeli pojem hyperpolyglot? Hyperpolyglot je osoba, která dokáže plynně hovořit nejméně šesti jazyky. Takových lidí je v naší populaci opravdu málo, takže jestli někoho takového znáte, jste šťastlivec. Ale co je šest jazyků oproti jazykovým rekordmanům? Jedním z nejznámějších hyperpolyglotů byl italský kardinál Giuseppe Gasparo Mezzofanti, který ovládal několik desítek jazyků, údajně 39. A jeden novozélandský novinář a lingvista, Harold Williams, prý ovládal dokonce 58 jazyků. Ze současnosti je známým hyperpolyglotem například 25letý Američan Tim Doner, který plynně mluví 20 jazyky.

Zajímalo by vás, jak tito polygloti dokázali obsáhnout tolik jazyků? Všichni se shodují, že je důležité nebát se mluvit a komunikovat s co nejvíce lidmi. Dále byste se neměli bát dělat chyby, protože díky poučením z nich se můžete stále zlepšovat. A v neposlední řadě také doporučují najít si svůj vlastní systém učení, který vám vyhovuje a přináší radost. Pro polygloty se stávají nové jazyky koníčky a nikoli povinnostmi.

I když ne všichni mají předpoklady stát se polyglotem, každý z nás ale může být úspěšně bilingvní a ovládat kromě češtiny i další jazyk. Tak proč to nezkusit, když příležitostí kolem je spoustu? Ať už si vyberete jakýkoliv jazyk, přejeme vám mnoho úspěchů!

Autor
článku

Noemi Cihlářová

Mohlo by se hodit...