Co je Cambridge English Scale?

14.4.2021
Jazykové vzdělávání

Plánujete složit mezinárodně uznávanou cambridgeskou zkoušku? Ať již se připravujete na zkoušku First, Preliminary nebo Advanced, určitě se seznamte s Cambridge English Scale. 


Cambridge English Scale

Cambridge English Scale je škála, která se využívá k vykazování výsledků zkoušek typu Cambridge. Cílem je podle výsledků zkoušky zařadit kandidáty na jednotné stupnici a dát tak  kandidátům lepší představu o jejich výsledku u zkoušky. 


Historie

Škála Cambridge English Score se používá od roku 2015 a byla vyvinuta na základě podnětů univerzit, lektorů i studentů. Navazuje na předchozí systém hodnocení kandidátů a je navržena tak, aby doplňovala Společný evropský referenční rámec pro jazyky,  na jehož podobě se sama University of Cambridge podílela. 


Jak jsou výsledky zkoušky uvedeny na Certifikátu? 

Úspěšní kandidáti obdrží Statement a Certifikát. 

Na nich je uvedeno následující:

 • Skóre na stupnici Cambridge English Scale za každou dovednost (čtení, psaní, poslech a mluvení) a za používání angličtiny u zkoušky, na kterých je tato dovednost testována.
  U zkoušky Cambridge English: Key a Key for Schools se skóre zaznamenává u každé ze tří částí testu  (čtení a psaní, poslech a mluvení).

 • Skóre na stupnici Cambridge English Scale za celou zkoušku

 • Známka za celou zkoušku

 • Úroveň CEFR za celou zkoušku.

 • Certifikát také obsahuje úroveň britského národního kvalifikačního rámce (NQF).

Celkové skóre kandidáta se pak zprůměruje z jednotlivých skóre pro každou dovednost (čtení, psaní, poslech a mluvení) a pro použití angličtiny (je-li testováno). 
 

Výhody Cambridge English Scale

Zavedení Cambridge English Scale přineslo řadu výhod:

 • Pro studenty a učitele je snazší identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
  Nový Statement a Certifikát ukazují, co student dosáhl v každé z různých dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení) a jak se jeho výkon v jedné dovednosti srovnává s výkonem v jiné. To je prospěšné pro osobní rozvoj studenta.

 • Větší vhled do progresu studentů. Výsledky většiny cambridgeských zkoušek se vykazují ve stejné společné stupnici, což usnadňuje pochopení toho, jak výkon u jedné zkoušky souvisí s výkonem u jiné. Studenti, kteří absolvují dvě nebo více zkoušek za sebou, snáze chápou, jak se jejich úroveň angličtiny v každé z různých dovedností zlepšuje.

 • Pro instituce je snazší stanovit požadavky na přijetí. Organizace, jako jsou univerzity, zaměstnavatelé, profesní orgány a imigrační úřady, mohou uvést požadavek na konkrétní celkové skóre plus minimální skóre za čtení, psaní, poslech, mluvení a používání angličtiny. To by mohlo organizacím pomoci při rozhodování o jednotlivých kandidátech, zvláště když se organizace chce zaměřit na konkrétní jazykové dovednosti.

 

Ověření připravenosti na zkoušku v IJV

Plánujete se připravit na cambridgeskou zkoušku? 

V rámci kurzů IJV studenty standardně připravujeme ke cambridgeským zkouškám. 

Pro zájemce navíc pořádáme tzv. Mock testy, tedy zkoušky nanečisto. Mock testy mají stejný formát jako standardní Cambridgeské zkoušky. Pokud u nich kandidáti kandidáti uspějí, je velká pravděpodobnost, že uspějí i u standadní zkoušky.

 

Autor
článku

Martin Podhorský
Martin Podhorský
Martin přenáší své devítileté zkušenosti do každodenního řízení a tak udržuje IJV ve skvělé kondici

Mohlo by se hodit...