Běžné chyby při učení se cizímu jazyku a jak se jich vyvarovat

3.3.2021
Jazykové vzdělávání

Ve světě, který je stále více propojen, se od nás vyžadují dobré  jazykové a komunikační dovednosti. Náš úspěch při učení se novému jazyku závisí na trpělivosti, disciplíně a čase.

V IJV jsme pomohli jazyk zvládnout několika tisícům studentů.
Za dobu naší práce jsme vypozorovali několik chyb, které při učení studenti dělají a které zpomalují jejich pokrok.  

Přinášíme Vám užitečné tipy, jak je odstranit. 

Nenechte se odradit chybami. 

Začněte se základy. Chyby jsou v pořádku - ve skutečnosti jsou nutné. Tím, že děláte chyby, pro sebe vytváříte příležitost k učení. Ať už jde o gramatiku nebo nedostatek slovní zásoby, dělání chyb je součástí zábavy při učení se novému jazyku. Procvičujte trpělivost, buďte k sobě laskaví a dejte si čas.

Neporozumění, jak se vlastně učíte a co na Vás “funguje”.

To, jak se učíte, je stejně důležité jako to, co se učíte. Každý je jiný a každý člověk absorbuje informace odlišně. Existuje sedm odlišných stylů učení, od vizuálního přes sluchový až po fyzický. Rádi čtete o svých zájmech? Upřednostňujete praktičtější přístup k učení? Pamatujete si informace snadno nebo je potřebujete neustále připomínat? Pochopení těchto a dalších otázek vám pomůže vytvořit svoji vlastní vzdělávací disciplínu. Díky ní půjdete stále dopředu.

Vynecháváte audio složku.

Když se učíte nový jazyk, je důležité začít tím, jak jazyk zní. Zatímco čtení a psaní může být lákavé, všechny jazyky budou mít jedinečný zvuk. Proto je důležité nejprve začít posloucháním a opakováním. Čtení a psaní byste neměli ignorovat, ale kvůli plynulosti by mělo ustoupit od slovních cvičení. 

Soustředíte se na nesprávnou slovní zásobu.

Měli byste si ujasnit, jaká slovní zásoba je pro Vás v konkrétní fázi výuky důležitá. Na začátku potřebujete vytvořit základ slovní zásoby, základ, ze kterého můžete růst. Pokud jste začátečník, zaměřte se na užitečnou slovní zásobu. Počty, barvy, vozidla, členové rodiny a jídlo jsou obvykle skvělá místa, kde začít. 

Učte se celé věty.

Sestavování vět je podstatnou součástí učení se novému jazyku a je často přehlíženo. Každý jazyk má mnoho běžných frází, s nimiž můžete začít: „Ahoj,“ „jak se máš?“ „omlouvám se,“ a „děkuji“, jsou velmi časté pojmy a obvykle se snadno naučí. Přidání běžných každodenních výrazů do studia vám pomůže rychleji jazyk pochopit.

Existují však základní věty, které vám mohou pomoci rozšířit základní slovní zásobu. Začněte výběrem jednoduchých sloves, poté je zkombinujte se základní slovní zásobou a začněte používat jednoduché věty.

Příliš se soustředíte na gramatiku.

Pokud s jazykem právě začínáte, nedělejte si tolik starosti s gramatikou. Hodiny gramatiky mohou přijít později a postupně znalost gramatiky dopilujete. Důležité je vybudovat slovní zásobu a jazyk více a více používat. 

Nedopřejete si čas.

Mnoho lidí mají tendenci se rychle vzdát, protože jim chybí motivace a výsledky. To je pochopitelné. Naučit se nový jazyk vyžaduje čas a trpělivost. Odměňujte se za své počátečních úspěchy a stanovte si cíle. Tak o motivaci nepřijdete. 

Učení se cizímu jazyku je nádherná, obdivuhodná práce. Nenechte se odradit.
Přejeme Vám, ať dosáhnete svých cílů  :-)

Autor
článku

Martin Podhorský
Martin Podhorský
Martin přenáší své devítileté zkušenosti do každodenního řízení a tak udržuje IJV ve skvělé kondici

Mohlo by se hodit...