Přídavná jména s koncovkou -ed a –ing

30.5.2017
Jazykové vzdělávání

Taky někdy nevíte, kdy použít přídavné jméno bored a kdy boring? Je to velice jednoduché, téměř stejné jako v češtině. 

Přídavná jména známe prvotná (bílý, vysoký, těžký) a tzv. druhotná - ty, které vznikly z něčeho jiného, nejčastěji ze sloves. V češtině mají tato přídavná jména koncovky -cí nebo –n(ý)/-t(ý)

 

Přídavná jména s koncovkou -cí (unavující, šokující, vyčerpávající) 

Vyjádřují vlastnost něčeho, co právě probíhá: 

Přednáška je unavující. Viděl jsem šokující fotky z místa nehody. Čtení o nukleárních reakcích je vyčerpávající. 

 

Přídavná jména s koncovkou –n(ý)/-t(ý) (unavený, šokovaný, vyčerpaný) 

Vyjádřují stav jako důsledek aktivity někoho nebo nečeho. 

Po výletu na hory jsem byl unavený (= výlet na hory mě unavil).  Z jeho názorů byla šokovaná (jeho názory ji šokovaly). Z čeho jste tak vyčerpaní (=co vás vyčerpalo)? 

 

A teď ten "magic trick", na který čekáte

-cí = -ing (tiring lecture, shocking pictures, exhausting topic)

-n(ý)/-t(ý) = -ed (tired after a trip, shocked by his ideas, exhausted after an activity)

 

Nyní by mělo být snadné vědět, které přídavné jméno kdy použít. 

 

Poznámka: V některých případech již časem došlo k významovým nebo gramatickým posunům a některá přídavná jména mají buď jiný význam, nebo se už zpřídavnily natolik, že je nevnímáme jako druhotné: 

Nudný film je vlastně nudící film (boring film). 

Zajímavá kniha je ta, která aktivně upoutává mojí pozornost (interesting book), zatím co "Zajímám se o historii" znamená, že jsem historií zaujat (I am interested in history).

Autor
článku

Matúš Macurák

Mohlo by se hodit...