Termíny kurzů

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
RJ pro úplné začátečníky I
standard 7-10 studentů
S18043 A1 27. 2 - 26. 6 ÚT, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Pojechali 1 (Lekce 1 - 8) 3 590 Kč
1 197 Kč
Rezervovat poslední místo

Obecná ruština - RJ pro úplné začátečníky I

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se nikdy ruštinu neučili
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu i výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Poechali 1

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • rody podstatných jmen
 • zájmena osobní typu
 • akuzativ u osobních zájmen
 • množné číslo podstatných jmen
 • přivlastňovací pád
 • podstatná jména
 • číslovky
 • sloveso жить
 • slovesa – minulý čas
 • předložky в / на
 • slovesa вставать / давать / принимать
 • příslovce утром, часто
 • přídavná jména a příslovce
 • slovesa искать, хотеть
 • nominativ a akuzativ zájmena этот
 • akuzativ u neživotných podstatných a přídavných jmen
 • sloveso любить
 • akuzativ přivlastňovacího zájmena

Slovní zásoba

 • azbuka
 • povolání, profese
 • představování se
 • fráze při seznamování
 • rodina
 • město
 • příroda
 • počasí, roční období
 • města a země
 • volnočasové aktivity
 • každodenní aktivity, denní režim
 • historické památky
 • popis obličeje
 • oblečení

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
RJ pro falešné začátečníky II
standard 7-10 studentů
S18044 A1 22. 2 - 7. 6 ČT, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Raduga po novomu 1 (Lekce 5 - 8) 3 590 Kč
718 Kč
Rezervovat poslední volná místa

Obecná ruština - RJ pro falešné začátečníky II

Pro koho je kurz určen?

          ✓     kurz je určen pro studenty, kteří se základy ruštiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem části úrovně A1 (znají časování sloves v přítomném čase, umí tvořit zápor, otázky, znají 1. pád podstatných jmen, osobní zájmena v 1. a 3. pádě j.č. ...)

          ✓     kurz má standardní sylabus

          ✓     kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i

                výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní

          ✓     v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci na dané téma

Učebnice

         ✓     Raduga po novomu 1

Naučte se více

         ✓     procvičte si své znalosti

         ✓     online materiály jsou vám zdarma k dispozici

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

        ✓   podstatná jména po číslovkách 2, 3, 4

 • přivlastňovací zájmena v 1. pádě j. a mn. č.

 • časování sloves работать,  учиться

 • 7. pád j. č. vybraných podstatných jmen

 • 4. pád osobních zájmen

 • časování slovesa хотеть

 • slovesa se skupinou – ова-/ -ева-

 • zvratná slovesa

 • slovesa se změnou kmenových souhlásek typů писать, ходить

 • skloňování osobních zájmen


Slovní zásoba

     ✓    rodina a její členové

 • práce a studium

 • zájmy a záliby

 • volný čas

 • jak přijmout a odmítnout pozvání

 • seznamování


Zakončení kurzu

      ✓     v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a

             poskytne vám zpětnou vazbu

      ✓     lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

      nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví

      kontaktujte nás

RJ pro falešné začátečníky III
standard 7-10 studentů
S18045 A1 28. 2 - 6. 6 ST, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Pojechali 1 (Lekce 9 - 17) 3 590 Kč
718 Kč
Rezervovat poslední volná místa

Obecná ruština - RJ pro falešné začátečníky III

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy ruštiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem části úrovně A1 (znají časování sloves v přítomném čase, rody podstatných jmen, umí tvořit zápor, otázky, znají skloňování osobních zájmen, zvratná slovesa, minulý čas,  ...)
 • kurz má standardní sylabus
 •  kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na dané téma

Učebnice

 • Poechali! 1

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • sloveso писать
 • věty s neurčitým podmětem osobním
 • předložka o s osobními zájmeny
 • lokativ přídavných jmen
 • lokativ přivlastňovacích zájmen
 • obtížnosti při II.časování sloves
 • sloveso брать
 • slovesa obsahující -ова-/-ева-
 • předložka в + akuzativ časových údajů
 • konstrukce y меня был
 • slovesa мочь, уметь, петь
 • slovesa končící na -ся
 • slovesa мочь, уметь, петь
 • slovesa končící na -ся
 • slovesa слушать-слышать; смотреть-видеть
 • zájmeno свой
 • spojky потому что, поэтому

Slovní zásoba

 • země, národnosti, jazyky
 • město
 • vybavení domácnosti, popis pokoje, nábytek
 • jídlo
 • obchod, nákup v supermarketu
 • časové údaje
 • dovolená
 • kultura, divadlo, představení
 • knihy a filmy - žánry
 • televizní programy, vysílání 

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a
 •  poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
RJ pro pokročilé I
standard 7-10 studentů
S18048 B2 22. 2 - 7. 6 ČT, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Ruština pro pokročilé (Lekce 13 - 17) 3 590 Kč
718 Kč
Rezervovat poslední volná místa

Obecná ruština - RJ pro pokročilé I

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se ruštinu učili, nebo pro ty, kdo si chtějí ruštiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem jazykové úrovně B1 (znají časování sloves v přítomném čase, umí tvořit zápor, otázky, znají neurčitý a určitý člen, ukazovací a vztažná zájmena, předložky místa, rozkazovací způsob, umí vyjádřit podobnost, umí skloňovat řadové číslovky, podmiňovací způsob a podmínkové věty, znají slovesný vid, zvratná slovesa, slovesný rod, rozkazovací způsob,...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete odpovídající komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Ruština pro pokročilé

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • počítaný předmět při číslovkách
 • hromadné a neurčité číslovky
 • letopočet a datum
 • vyjadřování číselné přibližnosti
 • přísudek slovesný s významem být a mít; přísudek jmenný
 • vyjádření kladné a záporné možnosti, nutnosti, úmyslu
 • významové odstíny přísudkových přídavných jmen, přísudkových příslovcí, neosobních sloves
 • vyjadřování účelu, záměru; věty účelové; infinitiv s významem účelu; předložkové vazby s významem účelu, záměru
 • vyjadřování časových okolností; věty časové; předložkové výrazy s významem časovým

Slovní zásoba

 • obchod, obchodní střediska, podniky služeb
 • prodej; koupě; zboží; poskytování služeb
 • životní prostředí
 • bytové organizace; městské objekty; dům, části domu; byt
 • výstavy; divadlo; kino
 • druhy umění; hudba; zpěv; balet; film; televize; rozhlas; hodnocení
 • průmyslové objekty, vedení podniku; zařízení; výroba a řídící činnost
 • podniky zemědělské výroby; živočišná a rostlinná výroba; pracovní činnost

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás

Nevíte, jaký kurz si vybrat? Potřebujete poradit? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Ukázková hodina zdarma

Nejbližší termín úterý 5. června 2018 od 16:45 do 17:30

Nabízíme spoustu záruk, ale pokud stále váháte, přijďte se k nám podívat.

Vyzkoušíte si hodinu na vlastní kůži. Samozřejmě nezávazně a zdarma.

Pojďte to zkusit!

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy ruštiny

Letní kurzy ruštiny

když si chcete léto aktivně užít
5 termínů
od 2 590,-

Konverzace v ruštině

když se vám nedostává slov