Termíny kurzů

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
RJ pro falešné začátečníky II
standard 7-10 studentů
S18146 A1 18. 10 - 31. 1 ČT, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Pojechali! 1 (Lekce 11 - 17) 3 590 Kč Rezervovat poslední místo

Obecná ruština - RJ pro falešné začátečníky II

Ruština pro falešné začátečníky II

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy ruštiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem části úrovně A1 (znají časování sloves v přítomném čase, rody podstatných jmen, umí tvořit zápor, otázky, znají skloňování osobních zájmen, zvratná slovesa, minulý čas,  ...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na dané téma

Učebnice

 • Poechali! 1

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • sloveso писать
 • věty s neurčitým podmětem osobním
 • předložka o s osobními zájmeny
 • lokativ přídavných jmen
 • lokativ přivlastňovacích zájmen
 • obtížnosti při II.časování sloves
 • sloveso брать
 • slovesa obsahující -ова-/-ева-
 • předložka в + akuzativ časových údajů
 • konstrukce y меня был
 • slovesa мочь, уметь, петь
 • slovesa končící na -ся
 • slovesa мочь, уметь, петь
 • slovesa končící na -ся
 • slovesa слушать-слышать; смотреть-видеть
 • zájmeno свой
 • spojky потому что, поэтому

Slovní zásoba

 • země, národnosti, jazyky
 • město
 • vybavení domácnosti, popis pokoje, nábytek
 • jídlo
 • obchod, nákup v supermarketu
 • časové údaje
 • dovolená
 • kultura, divadlo, představení
 • knihy a filmy - žánry
 • televizní programy, vysílání

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
RJ pro falešné začátečníky IV
standard 7-10 studentů
S18147 A1 17. 10 - 30. 1 ST, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Pojechali! 1 (Lekce 25 - 31) 3 590 Kč Rezervovat poslední volná místa

Obecná ruština - RJ pro falešné začátečníky IV

Ruština pro falešné začátečníky IV

 Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy ruštiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem alespoň poloviny úrovně A1 (znají časování sloves v přítomném čase, rody podstatných jmen, umí tvořit zápor, otázky, znají skloňování osobních zájmen, zvratná slovesa, minulý čas, 6. pád přídavných jmen a přivlastňovacích zájmen, modální slovesa moci/umět, zvratná slovesa, slovesa pohybu, 2. pád podstatných/přídavných jmen a číslovek...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na dané téma

Učebnice

 • Poechali! 1

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • slovesný vid
 • dativ podstatných a přídavných jmen
 • zájmena v jednotném a množném čísle
 • modální slovesa
 • rozkazovací způsob
 • instrumentál jednotného a množného čísla podstatných a přídavných jmen a zájmen
 • stupňování přídavných jmen
 • slovesa pohybu s předponou

Slovní zásoba

 • psaní dopisů, zpráv
 • vyprávění o minulosti
 • oslavy, narozeniny
 • telefonování
 • práce
 • životopis, pracovní pohovor
 • bydlení
 • instrukce, popis cesty

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
RJ pro pokročilé II
standard 7-10 studentů
S18150 B2 18. 10 - 31. 1 ČT, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Vlastní materiály IJV 3 590 Kč Rezervovat poslední volná místa

Obecná ruština - RJ pro pokročilé II

Ruština pro pokročilé II

Pro koho je kurz určen? 

 • kurz je určen pro studenty, kteří se ruštinu učili, nebo pro ty, kdo si chtějí ruštiny zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem jazykové úrovně alespoň B1 (znají časování sloves v přítomném čase, umí tvořit zápor, otázky, znají neurčitý a určitý člen, ukazovací a vztažná zájmena, předložky místa, rozkazovací způsob, umí vyjádřit podobnost, umí skloňovat řadové číslovky, podmiňovací způsob a podmínkové věty, znají slovesný vid, zvratná slovesa, slovesný rod, rozkazovací způsob,...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete odpovídající komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Vlastní materiály IJV

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • Stupňování přídavných jmen
 • Vztažná a tázací zájmena чей, чья, чьё, чьи а какой, который; Я никогда ни с кем ни о чём не разговариваю – záporná zájmena a příslovce
 • Zájmena a příslovce некого, нечего, негде, некогда, незачем, неоткуда
 • Skloňování podstatných jmen typu время
 • Počítaný předmět s přídavným jménem nebo zájmenem
 • Konstrukce typu Иди посмотри, кто пришёл!
 • Krátké formy přídavných jmen
 • Užití předložek среди – между
 • Užití přechodníků
 • Skloňování zájmen весь, вся, всё, все
 • Sloveso иметь/mít, vlastnit
 • Skloňování podstatných jmen typu пражанин
 • Zájmena сам а самый
 • Stupňování příslovcí
 • Trpný rod
 • Přídavná jména slovesná činná, trpná
 • Вам тарелку супу или супа? (koncovky -a-я/-y-ю ve 2. pádu podst. jmen mužského rodu)
 • На берегу или в лесу? (přízvučné koncovky -у/-ю v 6. pádu podst. jmen mužského rodu)
 • Základní rozdíly v užití vidu v ruštině a češtině
 • Skloňování podstatných jmen мать a дочь
 • Infinitiv v ruštině a češtině
 • Užití předložek
 • Skloňování základních číslovek 200–1000, milion, miliarda; Skloňování víceslovných číslovek
 • Zájmena каков, какова, каково, каковы
 • Skloňování příjmení
 • минуты – skloňování číslovky полтора, полторы/jeden a půl; Skloňování druhových číslovek двое/dva, dvě, dvoje, трое/tři, troje, четверо/čtyři, čtvero, čtvery
 • Zlomky a desetinná čísla; А вы куда?, Нам бы в Россию! (projev jazykové ekonomie)

Slovní zásoba

 • mezilidské vztahy
 • koníčky
 • oblečení, móda
 • doprava, dopravní prostředky
 • Moskva - reálie
 • na poště, v bance
 • finance
 • Rusko - geografie, zajímavosti

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás。

Nevíte, jaký kurz si vybrat? Potřebujete poradit? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Ukázková hodina zdarma

Nabízíme spoustu záruk, ale pokud stále váháte, přijďte se k nám podívat.

Vyzkoušíte si hodinu na vlastní kůži. Samozřejmě nezávazně a zdarma.

Pojďte to zkusit!

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy ruštiny

Konverzace v ruštině

když se vám nedostává slov

Letní kurzy ruštiny

když si chcete léto aktivně užít