Proč někdy výslovnost hraje prim

16.3.2017
Různé

Cestování je super, a pokud ovládáte angličtinu, nebo alespoň její základy, máte ve většině případů vyhráno. Neztratíte se na letišti, objednáte si v kavárně, zeptáte se na cestu… 
Cestování mi vždy přináší mnoho zážitků a s nimi i úsměvných historek. Nejednou jsem se přesvědčila o tom, jak je důležité cizí jazyk znát a snad ještě důležitější umět ho se vším všudy. Gramatika, slovíčka, napnuté uši, …

Jako by to bylo dnes. Stojím na letišti, vyplňuji formulář o vstupu do země, soustředím se, abych náležitě vypsala všechny kolonky. V tom se ke mně přiřítí muž, který neustále opakuje jednu větu: “Do you chave a paaan? a paaan?” “Promiňte, myslím, že vám nerozumím…” Muž ještě mnohokrát zmíní slovo “paaan”. Po chvíli ukáže na propisku, kterou držím celou dobu v ruce. “Aaa, yes, yes,” slyším.

Nebo si vychutnávám lahodnou snídani, cítím vlahý vítr, který vane od moře a najednou vidím, jak si to k nám míří zaměstnanec hotelu. Proč ne, uděláme dobrý skutek, tak ať si k nám na chvíli přisedne a poví nám o jejich skvělém bonusovém programu. Zapálení pro věc nebere konce, výhod je opravdu mnoho … dodnes ovšem nelituji toho, že jsem nesčetně krát zmíněný “membershi(t)“ přenechala někomu jinému.

No, a co teprve když vás kustod v galerii naléhavě vyzývá: “Please, live!”, ale vy nikde nevidíte nikoho v ohrožení života?

Jedno je jisté, podceňovat správnou výslovnost v jakémkoli cizím jazyce se nevyplácí, v některých případech opravdu hraje prim a ušetří vám nejedno nedorozumění. Máte také svou historku?

Pár základních slov a rozdílů v jejich výslovnosti

live [lɪv] - žít, bydlet, být na živu                                 x          life [laɪf] - život

leave [liːv] - odejít, odjet, opustit

no/know [nəʊ] - ne, nikoliv / vědět, znát                    x          now [naʊ] - teď, nyní, právě

sun/son [sʌn] - slunce / syn, potomek                       x          soon [suːn] - brzy, zanedlouho

bear [beə] - nést, vézt, dopravit, medvěd                   x          beer [bɪə] - pivo

aunt [ɑːnt] - teta                                                          x          ant [ænt] - mravenec

 

Autor
článku

Lucie Potužáková
Lucie Potužáková
Lucka předává své několikaleté zkušenosti s výukou našim lektorům a každý den tráví zlepšováním metodických přístupů v IJV a hledáním cest jak ještě lépe učit cizí jazyk

Mohlo by se hodit...