Firemní jazykové vzdělávání - co dělat, aby se vám investice vyplatila?

1.9.2011
Jazykové vzdělávání
  1. Určete si přesné podmínky.

  2. Za jakých podmínek je možné bonus jazykového vzdělávání využít? Jak pravidelná musí být docházka, aby měl zaměstnanec na výuku nárok? Jaké výsledky musí vykazovat v průběžném testování? Důsledně od zaměstnanců vyžadujte dodržování určených pravidel.

  3. Určete si cíle, kterých chcete dosáhnout v určitém časovém horizontu.

  4. Co se mají zaměstnanci naučit za půl roku? Za rok? Je pro ně výhodnější, aby se orientovali v obecném nebo spíš v obchodním jazyce? Kolik času týdně chcete vyhradit na jazykovou výuku? Budou takovou intenzitu vaši zaměstnanci stíhat? Rozmyslete si, kolik času chcete, aby zaměstnanci do výuky investovali?

  5. Nechte si vypracovat projekt firemního vzdělávání.

  6. Pokud jste se již zamysleli nad prvními dvěma body, obraťte se na jazykovou školu, která pro vás připraví konkrétní koncepci jazykového vzdělávání přesně dle vašich požadavků. Většina jazykových škol nejprve provede jazykový audit vašich zaměstnanců (v případě, že ho nenabízí, není jazyková škola kvalitní, a proto jděte radši ke konkurenci). Na základě informací, které přezkoušení zaměstnanců přinese, vám pak jazyková škola navrhne rozvrh kurzů či rozdělení do skupin dle úrovní jazykových znalostí. Pro každý kurz by zárovně měl být připraven studijní plán, tzn. plán toho, co se v daném kurzu na dané úrovni bude probírat v daném časovém horizontu.

  7. Kontrolujte docházku a pokrok zaměstnanců.

  8. Důsledná kontrola docházky je jedním z nejdůležitějších nástrojů, kterým lze efektivnost investice do jazykového vzdělávání zajistit. Dává vedení firmy (či personalistovy) možnost okamžitě reagovat na případnou nepřítomnost studenta/zaměstnance v kurzu. Pokud docházka klesne pod 75%, což je všeobecně doporučovaná optimální hranice, může to znamenat, že student už o výuku nemá zájem, v kurzu se mu z nějakého důvodu nelíbí nebo z pracovních důvodů kurz nestíhá. V takových případech již buď není vhodné dále do zaměstnance investovat anebo je třeba najít takové řešení, které bude výhodné pro obě strany. Podobně je tomu u sledování pokroku, který lze určit například pomocí výsledků pravidelných testů (které se píší nejlépe jednou za dva měsíce). V případě, že výsledky studenta nejsou dostačující, může to znamenat buď to, že se jazykům dostatečně nevěnuje (ať už nechodí na výuku nebo zanedbává domácí přípravu) nebo že byl špatně zařazen do kurzu, který je pro něj příliš obtížný. Takovou kontrolu docházky a pokroku studentů by měla umožňovat jazyková škola, která výuku do vaší firmy dodává a to nejlépe pomocí online systému (v IJV pro tyto potřeby funguje systém IJV24).

  9. Kontrolujte celkový průběh kurzů.

  10. Vyžadujte pravidelné hodnocení firemního vzdělávání ze strany jazykové školy. Probíhají kurzy pravidelně? Daří se v kurzu plnit studijní plán? Jaká je účast studentů v kurzech? Jaké jsou jejich výsledky? Jaký udělali pokrok? Jak jsou vlastně studenti spokojeni s lektory, s průběhem kurzu, s jeho náplní? Na takové otázky by vám jazyková škola měla být schopna odpovědět a to nejlépe prostřednictvím hodnotící zprávy, kterou vám bude prezentovat na osobní schůzce.

Pokud chcete, aby vaši zaměstnanci uměli jazyk využívat v praxi, a zároveň chcete efektivně investovat, obraťte se nás, v IJV vám pomůžeme vaši investici zhodnotit!

Autor
článku

Alena Škodová
Alena Škodová
Alena je spolehlivá, rychlá a pečlivá. Neuvěřitelně rychle se dokáže zorientovat v potřebách zákazníka a přizpůsobit mu projekt na míru.

Mohlo by se hodit...