FCE, TOEFL nebo Státnice z angličtiny? Jaký je rozdíl v mezinárodních zkouškách?

9.3.2011
Jazykové vzdělávání

Kterou si vybrat a jaký je mezi nimi rozdíl? Tady je malé srovnání.

First Certificate of English (FCE)

First Certificate of English (FCE) je jedna ze zkoušek patřící pod Cambridge ESOL vykonávanou Britskou radou. FCE je uznávaná pro úroveň vyšší střední pokročilosti (SERR B2) a právě proto je zaměřena na testování této úrovně. Výhodou FCE je její uznání v České republice a ve Velké Británii a to, že je brána jako důvěryhodná informace vašich znalostí. Především mají zkoušky ESOL neomezenou platnost. Nevýhodou může být to, že se tyto zkoušky konají pouze 2-3 do roka a je třeba si tak hlídat datum registrace, která probíhá cca. 2 měsíce předem. Výsledky se dozvíte po 5-6 týdnech a certifikát obdržíte až po 10 týdnech.

TOEFL

TOEFL zkouška (A Test of English as a Foreign Language) patří pod ETS Institut a je uznávaná především ve Spojených státech. (Dále také na některých britských univerzitách spolu s Cambridge zkouškami). TOEFL neodpovídá určité úrovni, ale hodnotí úroveň angličtiny každého uchazeče – většinou určenou pro úrovně B2 a C1. TOEFL je založen na bodovém hodnocení (0-120 bodů) a na základě výše dosaženého skóre uchazeč obdrží certifikát s úrovní, kterou dosáhl. Ve srovnání s jinými zkouškami je výhodou této zkoušky její široké uznání a také vysoký počet nabízených termínů. Dále rychlá registrace od 5 týdnů (zaslání přihlášky poštou) až po 7 dní (online registrace). Výsledky se dozvíte do 15 dní a certifikát obdržíte po 4 týdnech. Velkou nevýhodou TOEFL zkoušky bývá délka platnosti certifikátu, která je omezena pouze na 2 roky.

Státní jazyková zkouška z angličtiny

Státní jazyková zkouška z angličtiny*** (státnice z angličtiny), která je platná na území České republiky, je stanovena pro úrovně B2 a C1. Oproti jiným zkouškám, se při vyplňování přihlášky žádá přiložit i seznam čtené beletrie v originále. Přihlášky se přijímají 2 měsíce předem, zkoušky se konají dvakrát do roka – na jaře a na podzim. Výhodou je možnost skládání zkoušky na mnoha místech České republiky. Především i to, že se výsledky státnice dozvíte ihned po složení ústní zkoušky. Nevýhodou je platnost omezena pouze na území České republiky.

Každá ze zkoušek má svoje klady a zápory, takže nelze jednoznačně říci, kterou si vybrat. Záleží tak zcela na vás, k jakému účelu vám certifikát bude sloužit. Nicméně pokud jste se už rozhodli, neváhejte si udělat náš online test  a směle do toho! A pokud stále ještě váháte, doufám, že vám srovnání pomohlo si vybrat mezi FCE, TOEFL nebo státnicí z angličtiny.

*Ceny jsou platné do 31.8.2010

  KET – 2 800 Kč
  PET – 2800 Kč
  CAE – 4 550 Kč
  CPE – 4 650 Kč

**Ceny platné k 30.6. 2010

  SJZZ pro úroveň B2 – 3000 Kč
  SJZZ pro úroveň C1 – 3600 Kč

*** SJZZ lze složit i z jiných jazyků než je jenom angličtina

Autor
článku

Pavla Fuxová
Pavla Fuxová
Pavla je výkonná, rychlá a ochotná vždy vyjít vstříc. Její předností jsou výborné analytické schopnosti, které jí umožňují realizovat i ty nejsložitější projekty.

Mohlo by se hodit...