FCE na(ne)čisto

9.3.2011
Jazykové vzdělávání

Zaplacením zkoušky to nekončí

Poté, co jsem zaplatila zkoušku, přemohla mě myšlenka, že teď už nemusím nic dělat. Že to udělám levou zadní a ukážu jim, jak jsem skvělá. A právě to může být kámen úrazu. Anglicky sice můžete mluvit skvěle, ale jistá příprava na zkoušku je potřeba. Už jenom proto, abyste byli připraveni na to, co vás čeká.

Co vás čeká

A tak jsem se rozhodla nepodcenit přípravu, abych vše zvládla na jedničku. Samotná zkouška FCE má pět částí - Reading, Writing, Use fo English, Listening a Speaking. První čtyři části probíhaly v jeden den a věřte, že vás to vyčerpá docela dost. Speaking byl naplánován na jiný den. A co vás přesně čeká v jednotlivých částech?

FCE Reading

Reading se skládá ze tří textů, které se někdy objevily v novinách, průvodcích a jiných tiskovinách. V každém textu se po vás chce něco jiného - buď máte vybrat správnou odpověď, doplnit části vět do textu, nebo najít v textu správnou odpověď a přiřadit ji k jevu/osobě. V takovýchto případech si nikdy nezapomeňte nejdříve přečíst celý text, abyste věděli, o co se jedná. Na Reading máte jednu hodinu, ale buďte pozorní, co se času týče. Pokud nevíte, neztrácejte hlavu a pokračujte dále. Ve zbytku času se k otázce můžete vrátit.

FCE Writing

Writing je jedna z podceňovaných částí. I mně se nechtělo zkoušet si třeba dopisy nanečisto. Samotná část trvá 80 minut a vy máte mít dostatek času na to napsat dva útvary. Ty jsou ohraničeny počtem slov (obecně 120-180 slov). Při výběru se nekoukejte jenom na to, který útvar zvládnete lépe a jestli jste se vešli do požadovaného rozsahu, ale taky na to, zdali máte dostatečnou slovní zásobu anebo se nezapletete do gramatiky. To by byla škoda.

FCE Use of English

Use of English má prověřit vaši znalost gramatiky a slovní zásoby. I tady je důležité připravit se na typy testů. Čekají vás cvičení s výběrem z několika možností, doplňování chybějících slov v textu, tvorba slov na základě určitého tvaru a vytvoření části věty podle příkladu. Buďte obezřetní, co se významu slovíček týče. Jednou si přečtěte celý text a poté pozorně ještě celou větu, do které budete odpověď doplňovat. Dávejte si pozor na význam, plurál/singulár aj.

FCE Listening

I u Listeningu se nevyhnete podobným cvičením jako u Readingu, tzn. vybrat správnou odpověď z několika možností, doplnit do textu chybějící slova. Dále vybrat osobu, které se daná skutečnost týká. Na tuto část máte celkem 40 minut. Výhodou je, že ještě před poslechem si můžete text přečíst předem, abyste věděli, o co se jedná. Nezapomeňte si podtrhat slova, která můžou být/jsou s odpovědí spojená.

FCE Speaking

Speaking je část, která probíhá samostatně a trvá pouze 14 minut. Na zkoušku jdete vždy ve dvou. Po krátkém uvítání a pár otázkách vám zkoušející předloží obrázek k jeho popisu. Nemluvte rychle. V případě popisu obrázků mluvte v kontextu - od obecného třeba až ke konkrétnímu. Nebojte se partnera zeptat na jeho názor a hlavně neskákejte do řeči. A pokud si zrovna nevzpomenete na nějaké slovíčko, vysvětlete ho jiným způsobem.

Nevím, jestli vám tohle vše dodalo odvahy nebo vám ji vzalo. Každopádně pokud se hlásíte na zkoušku FCE, nepodceňujte přípravu. A pokud ještě nejste úplně rozhodnuti, přihlaste se do některého z kurzů FCE a zkuste si přitom FCE nanečisto. Třeba vám některý z našich kurzů dodá odvahy to zkusit.

Autor
článku

Pavla Fuxová
Pavla Fuxová
Pavla je výkonná, rychlá a ochotná vždy vyjít vstříc. Její předností jsou výborné analytické schopnosti, které jí umožňují realizovat i ty nejsložitější projekty.

Mohlo by se hodit...